Automatske registracije su završile. I dalje je moguće prijaviti se slanjem email poruke na adresu podrska@hrmud.hr. Navedite ime ustanove i email koji ce se koristiti za registraciju. Odgovor možete očekivati radnim danom u roku od 48h.