Sažetak programa u Noći muzeja

Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino i ove je godine pripremio program za obilježavanje manifestacije Noć muzeja, koja će se održati u petak, 1. veljače 2019. u Istarskoj sabornici (Ulica Matka Laginje 6).
Publici će se predstaviti iskustva u primjeni digitalne tehnologije u radu porečke institucije te virtualno približiti muzejsku sadašnjost i budućnost.

Program

18.00 - 19.00
div
Radionica za djecu
Radionica za djecu (Vltava Muk)
18.00 - 19.00
div
Stručno vodstvo po starogradskoj jezgri
Stručno vodstvo po starogradskoj jezgri (Davor Munda)
19.00 - 19.30
div
Virtualna stvarnost u službi kulturnih dobara: Palača Sinčić
Sjedište Zavičajnog muzeja Poreštine - Palača Sincich - prezentirano u 3D i virtualnoj stvarnosti (VR).
19.30 - 20.00
div
Novi stalni postav u digitalnom obliku
Predstavljanje novog stalnog muzejskog postava u digitalnom obliku (Elena Uljančić)
20.00 - 20.30
div
3D prezentacija arheološkog lokaliteta Loron
Arheološki lokalitet Loron kao rezultat 3D skeniranja i modeliranja (Gaetano Benčić)
20.30 - 21.00
div
Digitalizacija muzejske građe: donacija Koritnik
Digitalizacija muzejske građe: donacija obitelji Koritnik (Elena Uljančić)
21.00 - 21.30
div
On-line katalog "Dostupna prošlost"
Portal digitalizirane baštine Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino je mrežna usluga kojom se predstavlja izbor digitalizirane muzejske građe u okviru projekta digitalizacije pod nazivom „Dostupna prošlost“ (Elena Poropat Pustijanac)
21.30 - 22.15
div
Dramska predstava "El sarto assassin"
Dramska predstava u izvedbi članova Društva prijatelja Giostre
22.15 - 23.00
div
Druženje
Druženje uz čaj i kuhano vino

Sadržaj i oblikovanje programa: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino