Sažetak programa u Noći muzeja

Kratki edukativni video materijali sa zanimljivostima o gradu Poreču i muzejskim predmetima iz fundusa.

Program

19.00 - 23.00
div
Kratki video filmovi o gradu Poreču i predmetima iz muzejskog fundusa.
Kratki video filmovi o gradu Poreču i predmetima iz muzejskog fundusa.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino