Sažetak programa u Noći muzeja

Noć muzeja 2019. na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu „Izvedite ljubimca u muzej!“

U sklopu manifestacije Noć muzeja 2019. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će otvoreni muzejske zbirke koje se nalaze na sljedećim zavodima:

Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
Zavod za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju
Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo
Zavod za veterinarsku patologiju
Zavod za veterinarsku biologiju
Studentske udruge

Program

18.00 - 23.00
div
Muzejske zbirke Veterinarskog fakulteta
U sklopu manifestacije Noć muzeja 2018. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će otvoreni muzejski prostori sa pripadajućim zbirkama koje se nalaze na sljedećim zavodima: Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Zavod za stočarstvo Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo Zavod za veterinarsku patologiju Zavod za veterinarsku biologiju Studentske udruge

Sadržaj i oblikovanje programa: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu