Sažetak programa u Noći muzeja

U sklopu Noći muzeja organizirala bi se Noć Umjetničke akademije u Splitu.
Sadržaj:
-Prezentacija produkcije Umjetničke akademije u Splitu.
-Radionice u organizaciji Odjela likovnih umjetnosti.
-Koncert i predstava u organizaciji Glazbenog i Kazališnog odjela.
-Izložba studenata Odjela likovnih umjetnosti.

Program

23.00 - 23.00
div
-Prezentacija produkcije Umjetničke akademije u Splitu.
U sklopu Noći muzeja organizirala bi se Noć Umjetničke akademije u Splitu. Sadržaj: -Prezentacija produkcije Umjetničke akademije u Splitu. -Radionice u organizaciji Odjela likovnih umjetnosti. -Koncert i predstava u organizaciji Glazbenog i Kazališnog odjela. -Izložba studenata Odjela likovnih umjetnosti.

Sadržaj i oblikovanje programa: Umjetnička akademija u Splitu