Sažetak programa u Noći muzeja

NIKOLA TESLA Čovjek koji je rasvijetlio svijet
Ovogodišnju Noć muzeja Tehnički muzej Nikola Tesla obilježiti će live predavanjem u Kabinetu Nikole Tesle na muzejskom YouTube kanalu i fb profilu s početkom u 20.30 sati. Predavač će biti Renato Filipin, viši kustos. Nikola Tesla je jedan od najvećih znanstvenika i izumitelja u povijesti tehnološkog razvoja čovječanstva. Njegovi patenti i teoretski rad na kraju 19. i početkom 20. stoljeća stvorili su uvjete za elektrifikaciju svijeta sustavom polifazne izmjenične struje, a rad na području visokofrekventnih struja i bežičnog prijenosa elektromagnetskih valova razvoj radio tehnike i telekomunikacija. Njegova istraživanja su pomogla otkriću radara, a uvelike je doprinio i razvoju rasvjete.

Program

20.30 - 21.30
div
NIKOLA TESLA Čovjek koji je rasvijetlio svijet
Ovogodišnju Noć muzeja Tehnički muzej Nikola Tesla obilježiti će live predavanjem uz pokuse u Kabinetu Nikole Tesle na muzejskom YouTube kanalu i fb profilu s početkom u 20.30 sati. Predavač će biti Renato Filipin, viši kustos. Nikola Tesla je jedan od najvećih znanstvenika i izumitelja u povijesti tehnološkog razvoja čovječanstva.

Sadržaj i oblikovanje programa: Tehnički muzej Nikola Tesla