Sažetak programa u Noći muzeja

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru će u suradnji s Uredom za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu održati online radionicu o Topoteci i dokumentiranju sveučilišnog života na Sveučilištu u Zagrebu. Radionicom će se obilježiti početak rada na digitalnom arhivu studentskog života na Sveučilištu u Zadru. Radionicu će voditi doc. dr. sc. Vlatka Lemić (Sveučilište u Zadru), a s Odjela za informacijske znanosti pridružit će joj se izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić.

Program

12.00 - 13.30
div
Online radionica o Topoteci i dokumentiranju sveučilišnog života na Sveučilištu u Zagrebu
Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru će u suradnji s Uredom za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu održati online radionicu o Topoteci i dokumentiranju sveučilišnog života na Sveučilištu u Zagrebu. Radionicom će se obilježiti početak rada na digitalnom arhivu studentskog života na Sveučilištu u Zadru.

Sadržaj i oblikovanje programa: Sveučilište u Zadru. Odjel za informacijske znanosti