Sažetak programa u Noći muzeja

Odjel za arheologiju osnovan je 1962. godine i jedan je od najstarijih odjela na Sveučilištu u Zadru. U svojih gotovo 60 godina postojanja, osim nastavne, Odjel ima razvijenu istraživačku djelatnost. Tijekom dugogodišnjeg rada na brojnim arheološkim istraživanjima, prikupljena je brojna arheološka građa, od koje će jedan dio biti prezentiran javnosti u izložbenom prostoru Odjela za arheologiju. Riječ je o pokretnim arheološkim nalazima koji datiraju od vremena najstarije prapovijesti pa do novoga vijeka. Izložbu će popratiti projekcije filmova iz produkcije Odjela za arheologiju.

Program

18.00 - 01.00
div
Izložba Odjela za arheologiju
Tijekom dugogodišnjeg rada na brojnim arheološkim istraživanjima, prikupljena je brojna arheološka građa, od koje će jedan dio biti prezentiran javnosti u izložbenom prostoru Odjela za arheologiju. Riječ je o pokretnim arheološkim nalazima koji datiraju od vremena najstarije prapovijesti pa do novoga vijeka. Izložbu će popratiti projekcije filmova iz produkcije Odjela za arheologiju.

Sadržaj i oblikovanje programa: Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju