Sažetak programa u Noći muzeja

Prigodni program uz Noć muzeja u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU ove godine obuhvaća mogućnost razgledavanja stalnoga postava i obljetničke izložbe radova redovitih članova Razreda za likovne umjetnosti i odabranih publikacija Razreda za umjetnost, te poseban edukativni program, kao dio širega transinstitucionalnog projekta, u okviru kojeg će gimnazijalci zakratko preuzeti ulogu muzejskih vodiča. U određenim vremenskim intervalima mladi će vodiči tumačiti posjetiteljima odabrane eksponate iz našega stalnog postava. U predvorju Galerije bit će upriličena prigodna prodaja muzejskih publikacija i sitnih tiskovina.

Program

18.00 - 01.00
div
Stalni postav Strossmayerove galerije Europske slikarske škole od XIV. do XIX. stoljeća
Tijekom cijele je večeri omogućen obilazak stalnog postava Strossmayerove galerije. Posjetitelji se pri obilasku mogu služiti različitim publikacijama u izdanju Galerije, koje mogu kupiti na ulaznom pultu u predvorju Galerije, ili se pak mogu za pomoć obratiti čuvarima i djelatnicima koji će dežurati u prostoru stalnog postava.
18.00 - 01.00
div
Prigodna izložba radova redovitih članova Razreda za likovne umjetnosti i odabranih publikacija Razreda za umjetnost
Povodom stote obljetnice osnutka Razreda za umjetnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1919. – 2019.) u Dvorani X. Strossmayerove galerije postavljena je prigodna izložba radova redovitih članova Razreda za likovne umjetnosti i odabranih publikacija Razreda za umjetnost. Predstavljeni su recentni uratci akademika kipara, slikara i arhitekata.
18.30 - 22.30
div
Gimnazijalci – muzejski vodiči: Stručno vodstvo kroz stalni postav
Strossmayerova galerija i ove godine sudjeluje u transinstitucionalnom edukativnom projektu u muzejima. Motivirani i posebno educirani učenici profesorice Kristine Sarić iz zagrebačke IX. gimnazije tumačit će posjetiteljima značenje odabranih eksponata iz stalnoga postava. Cilj je projekta pobuditi interes za umjetničke muzeje kako kod srednjoškolske tako i kod opće populacije.
18.00 - 01.00
div
Prigodna prodaja Galerijinih izdanja
U predvorju Galerije bit će upriličena prigodna prodaja muzejskih publikacija i sitnih tiskovina u izdanju Galerije.

Sadržaj i oblikovanje programa: Strossmayerova galerija starih majstora HAZU