Sažetak programa u Noći muzeja

Snimanje video uratka kojim će se javnosti prikazati Muzejska zavičajna zbirka Grada Novske.

Program

08.00 - 21.00
div
Predstavljanje Muzejske zavičajne zbirke Grada Novske
Snimljeni video uradak o Muzejsko zavičajnoj zbirci Grada Novske biti će objavljen na službenim internetskim stranicama ustanove kao i na društvenim mrežama.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Pučko otvoreno učilište Novska (Muzejska zavičajna zbirka Grada Novske)