Sažetak programa u Noći muzeja

Kako bi se saznanja o I. svjetskom ratu što više približila širem krugu građana odlučeno je postaviti prigodnu izložbu pod nazivom Petrinja i Petrinjci u Velikom ratu (1914. – 1918.) te izraditi popratni katalog. Na temelju originalnih dokumenata, zemljovida i fotografija, na izložbi se kronološkim slijedom prikazuju najvažniji događaji u životu Petrinje i pojedina postignuća Petrinjca na bojišnici. Ključni povijesni događaji obrađeni su na tri razine: Petrinja – Hrvatska - Europa. U izložbu i katalog uključena su brojna istraživanja petrinjskih povjesničara dr. sc. Ivice Goleca, Matije Filjaka, dr. sc. Rudolfa Horvata i dr. Podatci za ovu izložbu sabirani su i istraživani čitav niz godina u domaćim i stranim povijesnim arhivima.

Program

18.00 - 23.30
div
Petrinja i Petrinjci u Velikom ratu (1914. – 1918.)
18.00 – Otvaranje izložbe i predstavljanje prigodnog kataloga (VLADIMIR KRPAN, DOMAGOJ BERNIĆ) 18:30 – glazbena točka Petrinjski puhački kvartet (splet skladbi s početka 20. stoljeća) (Petrinjski puhački kvartet- MILAN SCHMIDT, klarinet, saksofoni sopran, alt i tenor, osnivač i stručni voditelj ansambla; MARKO VUKMIROVIĆ, klarinet; FRAN KOMLINOVIĆ, saksofon alt; STJEPAN KENĐEL, saksofoni tenor

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja, Galerija Krsto Hegedušić