Sažetak programa u Noći muzeja

Virtualni projekt priča o suradnji Ive Pervana i foto amatera Udruge Down sindrom 21 Split, Inicijative Down for life i Prokulture Split, koja otvara vrata svog kulturno- kreativnog središta Kuće jezika i kulture Peristil powered by OTP ljudima koji vole baštinu i umjetnost. Fotografije i video zapisi nastali su kroz tri foto – šetnje na različitim splitskim lokacijama kroz edukativne radionice pod vodstvom poznatog umjetnika i fotografa, omogućivši našim sugrađanima donekle drugačijih sposobnosti da pokažu kako vide i osjećaju svoj Grad učeći i primjećujući nešto novo.
U nastavku projekta, šetnja kreće kroz Omiš uz izložbu u Kući jezika i kulture Onaion.
U Noći muzeja razgovori sa sudionicima na internetskom Radiju Prokultura Peristil.

Program

18.00 - 22.00
div
Izložba u izlogu i online prezentacija na Youtube kanalu, emitiranje razgovora sa sudionicima projekta na internetrskom Radio Peristil
Izložba "Našom fotografijom za bolji grad" postavljena je u izlogu Prokultura- Kuće jezika i kulture Peristil. Fotografije su nastale pod vodstvom Ive Pervana kroz tri foto šetnje Splitom. Autori su amateri udruge Down sindrom 21 Split i Ivo Pervan.

Sadržaj i oblikovanje programa: Prokultura- Opservatorij kulturnih politika – Split