Sažetak programa u Noći muzeja

1. Izložba " 50 godina rada korčulanskog novinara Nike Perića". Autorica izložbe Maja Haraminčić Cebalo.
2. Predavanje povodom 20 godina arheološkog istraživanja Nakovane i okolice. Predavač Ivan Pamić.
3. Izložba restauriranih slika u 2019. godini iz fundusa Pomorskog muzeja Orebić.

Program

18.00 - 19.00
div
50 godina rada korčulanskog novinara Nike Perića
Autorica izložbe Maja Haraminčić Cebalo predstaviti će 50 godina rada korčulanskog novinara, porijeklom s Pelješca, g. Nika Perića.
19.00 - 20.00
div
20 godina arheološkog istraživanja Nakovane i okolice
Predavanje na temu arheoloških istraživanja područja Nakovane i okolice održati će g. Ivan Pamić-
20.00 - 21.00
div
Izložba restauriranih slika u 2019. godini, iz fundusa Pomorskog muzeja Orebić
Izložbom ćemo predstaviti 3 slike iz fundusa Pomorskog muzeja Orebić, restaurirane u suradnji sa Hrvatskim restauratorskim zavodom.

Sadržaj i oblikovanje programa: Pomorski muzej Orebić