Sažetak programa u Noći muzeja

Zavičajni muzej PŠ Tina Ujevića Salinovec

Na izložbi će biti prikazani predmeti koje su učenici sakupili od svojih baka i djedova, a predstavljaju kulturnu baštinu i tradiciju salinovečkog kraja. Među predmetima izloženi su kućni uporabni predmeti, oruđe koje se nekad koristilo, stare fotografije, knjige, narodne nošnje i drugi obiteljski predmeti koji odišu dahom starine. Na Noć muzeja učenici će sudjelovati u likovno-literarnim radionicama s ciljem upoznavanja sakupljenih predmeta i istraživanja njihove funkcije kako taj dio kulturnog identiteta ne bi ostao zaboravljen.

Program

17.00 - 20.00
div
Izložba i radionica
Izložba tradicijskih predmeta salinovečkog kraja. Posjet izložbi učenika, roditelja i mještana. Radionica za učenike.

Sadržaj i oblikovanje programa: Područna škola Tin Ujević Salinovec