Sažetak programa u Noći muzeja

Paviljon Katzler je najmanji multikulturalni centar na svijetu, gdje se na 9 kvadrata nalazi muzej, galerija, suvenirnica i neformalni turistički interpretacijski centar grada Karlovca.
Ulični izlozi Paviljona Katzler najdemokratičniji su izlozi u Karlovcu, s izložbama na temu kulture i povijesti grada, dostupni za besplatni razgled 24 sata dnevno, idealni za komunikaciju po epidemiološkim mjerama.
Prigodom ovogodišnje Noći muzeja, izložba u izlozima bit će na temu nematerijalne baštine karlovačkog govora kroz materijalne predmete, s nazivom: Kak se kaj veli?,
a interijer krije još 300 artefakata iz karlovačke povijesti.
Sve će biti vidljivo i na web-stranici i društvenim mrežama.

Program

18.00 - 22.00
div
Prezentacija izložbe u izlozima
Prezentacija izložbe u izlozima uključuje kratku povijest o nastanku Rječnika karlovačkog urbanog plemena, raspravu o starim karlovačkim izrazima i rješavanje kviza na temu Karlovca.
18.00 - 22.00
div
Vodstvo kroz muzejski postav
Vodstvo kroz muzejski postav je indivudalnog karaktera, s temom po odabiru posjetitelja: karlovačka industrijska baština (50 predmeta), povijest Katzlerovih (70 predmeta i dokumenata), povijest i kultura Karlovca.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Paviljon Katzler