Sažetak programa u Noći muzeja

Na mrežnoj stranici Osnovne škole Popovac (www.os-popovac.skole.hr) posjetitelji će moći pogledati vritualnu izložbu "Plastični horizont" koju su pripremili učenici škole u suradnji sa školama partnerima iz Norveške, Rumunjske i Turske u sklopu Erasmus+ projekta "Kids Against Plastic Pollution".

Program

17.00 - 20.00
div
Virtualna izložba
Na mrežnoj stranici Osnovne škole Popovac (www.os-popovac.skole.hr) posjetitelji će moći pogledati vritualnu izložbu "Plastični horizont" koju su pripremili učenici škole u suradnji sa školama partnerima iz Norveške, Rumunjske i Turske u sklopu Erasmus+ projekta "Kids Against Plastic Pollution".

Sadržaj i oblikovanje programa: Osnovna škola Popovac