Sažetak programa u Noći muzeja

Na mrežnoj stranici škole posjetitelji će moći pogledati vritualnu izložbu kroz koju će biti prikazana materijalna i nematerijalna kulturna baština.
Nakon što pogledaju virtualnu izložbu, moći će provjeriti svoje znanje o baštini područja Dalmatinske zagore gdje se naša škola nalazi.

Program

17.00 - 20.00
div
Virtualna Noć muzeja
Na mrežnoj stranici škole posjetitelji će moći pogledati vritualnu izložbu kroz koju će biti prikazana materijalna i nematerijalna kulturna baština. Nakon što pogledaju virtualnu izložbu, moći će provjeriti svoje znanje o baštini područja Dalmatinske zagore gdje se naša škola nalazi.

Sadržaj i oblikovanje programa: OŠ braće Radića, Bračević