Sažetak programa u Noći muzeja

LABINSKI ATELIERI II
Izbor iz fundusa Narodnog muzeja Labin

„Labinski atelieri“ naziv je za neformalnu skupinu većinom akademski obrazovanih umjetnika koji su rodom ili boravištem bili vezani uz Labin.
Prva izložba skupine zbila se u galerijskom prostoru Narodnoga muzeja Labin 28. 04. 1968., kada su izlagali slikari Quintino Bassani, Emil Bobanović Ćolić, Josip Diminić, Jasna Maretić Diminić, Eugen Kokot, Vera Kos Paliska, Karlo Paliska, grafičar Renato Percan i kipar Mate Čvrljak. Naknadno su se skupini priključili: Branimir Baković, Zdravko Milić, Orlando Mohorović, Nada Pavlović Bađura, Vinko Šaina, Flaviano Škopac i Ljerka Žingerlin, a počasni član bio je i Raoul Goldoni. Posljednji zajednički nastup imali su 1982. u Idriji.
Narodni mu

Program

19.00 - 23.00
div
LABINSKI ATELIERI II
19,00 h otvaranje likovne izložbe "Labinski atelieri II". Otvaranje izložbe uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Sadržaj i oblikovanje programa: Narodni muzej Labin