Sažetak programa u Noći muzeja

Noć Muzeja 2020. u sklopu Muzeja Sveti Ivan zelina započinje u petak 31.01.2020. godine sa početkom u 19:00, kada se očekuje okupljanje gostiju i posjetitelja. Sa programom se započinje u 19:30 koncertom, te nakon toga predstavljanjem i otvaranjem izložbe. U 21:00 Muzej će predstaviti dio svoje djelatnosti nazočnim posjetiteljima, što uključuje izdavačku i izložbenu djelatnost. Nakon predstavljanja u 22:00 održat će se koncert. Uzvanici su pozvani da ostanu sve do 00:00 u muzeju na koncertu te druženju.

Program

19.30 - 20.30
div
Nastup malog orkestra HPD Zelina
Nastup malog orkestra Hrvatskog pjevačkog društva Zelina.
20.35 - 21.00
div
Priča o tamburi
Otvaranje i prezentacija gostujuće izložbe POU Vrbovec "Priča o tamburi".
21.00 - 22.00
div
Prezentacija muzejske djelatnosti
Predstavljanje nakladničke i izložbene djelatnosti Muzeja Sveti Ivan Zelina.
22.00 - 23.00
div
Koncert vokalno glazbenog sastava
Koncert vokalno glazbenog sastava
23.00 - 00.00
div
Druženje
Druženje sa uzvanicima

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Sveti Ivan Zelina