Sažetak programa u Noći muzeja

Program

18.00 - 23.00
div
Plakati galerije Juraj Plančić Muzeja Staroga Grada (2003.-2019.)
Iako je Muzej Staroga Grada relativno mlada ustanova, utemeljena 2007. godine, izložbena djelatnost Galerije Juraj Plančić (danas u sastavu Muzeja) ima dugu tradiciju. Na izložbi će se predstaviti izbor plakata brojnih i raznovrsnih izložbi koje su u odabranom periodu od 2003. do 2019. godine održane u Muzeju Staroga Grada i nekadašnjem Centru za kulturu Staroga Grada, čiji je Muzej sljednik.
19.00 - 22.00
div
Promocija interaktivnog zida "Suhozidi otoka Hvara"
U sklopu međunarodnog projekta INNOCULTOUR u Muzeju Staroga Grada postavljena je interaktivna izložba "Suhozidi otoka Hvara" koja na pristupačan način predstavlja suhozidno nasljeđe otoka. Posjetitelji mogu iskusiti virtualne šetnje kroz četiri hvarska etno sela, te se zabaviti gradeći svoj vlastiti virtualni suhozid zahvaljujući edukativnoj i interaktivnoj aplikaciji.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Staroga Grada