Sažetak programa u Noći muzeja

Program Noći muzeja 2020. u Muzeju Sinjske alke biti će posvećen Svečanoj Sinjskoj alki u Vukovaru 2017. godine.

Program

18.30 - 19.00
div
Alkarski kviz
U okviru programa biti će održan kviz sa pitanjima alkarske tematike i predstavljene nove mobilne aplikacije (dvije igrice i kviz).
18.00 - 01.00
div
Izložba fotografija Svečan Sinjska alka u Vukovaru
Na izložbi će biti predstavljene fotografije nastale u vrijeme održavanja Svečane Sinjske alke u Vukovaru 2017.
20.00 - 20.50
div
Predstavljanje filma "Svečana Sinjska alka u Vukovaru 6.5.2017. - retrospektiva"
Na filmu je predstavljenja retrospektiva događanja oko Svečane Sinjske alke u Vukovaru.
19.00 - 19.45
div
Predavanje gosp. Daniela Rafaelića "Medijsko praćenje Svečane Sinjske alke u Vukovaru"
Gosp. Daniel Rafaelić će nas u svom predavanju upoznati s medijskim praćenjem Svečane Sinjske alke u Vukovaru.
21.00 - 22.30
div
Potraga za alkarskim blagom
U radionici će posjetitelji imati zadatak pronaći gdje se u muzeju nalaze razni citati, fotografije i predmeti.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Sinjske alke