Sažetak programa u Noći muzeja

Muzej Radboa po četvrti put sudjeluje u manifestaciji Noć muzeja. Ove godine tema Noći muzeja su Velike obljetnice hrvatskih muzeja; Arheološkog muzeja u Splitu i Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, kao i drugih muzeja koji imaju iza sebe više od jednog stoljeća djelovanja. Tema 15. Noći muzeja u Muzeju Radboa bazira se na prezentaciji povijesnih posebnosti geološke, te arheološke i sakralne baštine vezane za crkvu sv. Jakov na Gorjanima Sutinskim i velike vrijednosti gotičkog kipa Madone koji se čuva u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Programom uoči Noći muzeja Muzej Radboa nastoji približiti svoju djelatnost lokalnoj zajednici u cilju stjecanja novih znanja i spoznaja te ukazati na relevantnost muzeja za buduće naraštaje.

Program

15.00 - 16.00
div
Radionica za djecu "Muzej u baštini"
Organizirana je radionica baštine za djecu nižih uzrasta, učenike OŠ Side Košutić Radoboj. U radionici će djeca izrađivati replike fosila i arheoloških nalaza, te promatrati i zaključivati o vrijednosti radobojskih znamenitosti.
18.00 - 18.40
div
Kapela sv. Jakova na Očuri -Od preživljavanja do oživljavanja
Održati će se predavanje predstojnice Katedre za restauriranje umjetnina, profesorice Zvjezdane Jembrih sa Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu na temu Kapela sv. Jakova na Očuri -Od preživljavanja do oživljavanja putem koje će se prezentirati dosadašnja istraživanja restauriranja vrijednih drvenih skulptura od kojih se gotički kip Madone čuva u Muzeju za umjetnost i obrt.
18.45 - 19.45
div
Kapela sv. Jakova na Očuri-prezentacija arheoloških istraživanja
Kapela sv. Jakova očituje se kao najveća gotička crkva u unutrašnjosti Hrvatskog zagorja te je neizostavna u istraživanjima. Hrvatski restauratorski zavod provodio je zaštitna arheološka istraživanja tijekom 2019. godine pod vodstvom doc.dr.sc. Ane Azinović Bebek, dipl. arheologice u Kapili sv. Jakova na Očuri. Rezultate istraživanja i prezentirati će magistar arheologije Sebastijan Stingl.
19.50 - 20.30
div
Geološka građa Radoboja
Geološka građa Radoboja predstavlja jednu od najvećih prikupljenih zbirki iz razdoblja sarmata, srednjeg miocena, čija starost dati od 12 do 14 milijuna godina kada se na ovim prostorima protezalo toplo Panonsko more. Fosilna građa iz Radoboja tema je ovog posebnog programa u kojem će se prezentirati dosadašnje spoznaje o vrijednosti i raritetnosti ove zbirke.
20.35 - 21.00
div
Fosili Radoboja u Prirodoslovnim muzejima u Beču i Londonu
Geološka građa pronađena u Radoboju krasi mnoge svjetske muzeje, putem otvorenja izložbe "Fosili Radoboja u Prirodoslovnim muzejima u Beču i Londonu" prikazati će se fotografije istaknute fosilne građe s ovog prostora koja će čuva u Prirodoslovnim muzejima u Beču i Londonu.
21.05 - 00.00
div
Stručno vodstvo kroz muzejski postav
Stručno vodstvo kroz stalni muzejski postav.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Radboa