Sažetak programa u Noći muzeja

Otvorenje izložbe slika Drage Jančića pod nazivom "Hommage a Dragutin Grgas Beli"

Izložba uglednog slikara, likovnog pedagoga i istaknutog društvenog djelatnika Drage Jančića, rođenog 1937. g u Prigorju Brdovečkom. 1963. godine diplomirao je likovne umjetnosti na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu kod profesora Mladena Veže i Josipa Poljana. Drago Jančić umjetnik je izuzetnog slikarskog vitaliteta, koji je likovno suvereno
u svoje radove znalački ugradio važne osnove umjetničkih pravaca moderne i suvremene umjetnosti 20. stoljeća. Slikar je ovaj ciklus slika posvetio nedavno preminulom akademskom kiparu i predsjedniku Matice Hrvatske u Zaprešiću, Dragutinu Grgasu Belom.

Program

18.00 - 23.00
div
noc muzeja
Izložba slika Drage Jančića.

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Matije Skurjenija