Sažetak programa u Noći muzeja

1. Salon Ljetnikovca Hanibala Lucića: „OTETO IZ ZABORAVA“
Izvorni govornici kazivati će na hvarskom dijalektu priče, anegdote i šale iz pučke usmene predaje, koje će biti snimljene, te kao digitalni zapis postati dijelom fundusa MHB i na taj način zabilježene i sačuvane za budućnost.
Snimka će biti postavljena na youtube i FB Muzeja te tako dostupna svima koji u Noći muzeja 1. veljače 2019. nisu u Hvaru i u mogućnosti posjetiti MHB.
PRIPREMILI: Visko Zaninović i suradnici.
SNIMATELJ: Marko Mandić

2. Kabinet Grgura Bučića: Izložba izdavačke djelatnosti „Muzeja hvarske baštine“ uz prodaju po prigodnim cijenama

Program

18.00 - 19.00
div
Oteto iz zaborava
Izvorni govornici kazivati će na hvarskom dijalektu priče, anegdote i šale iz pučke usmene predaje, koje će biti snimljene, te kao digitalni zapis postati dijelom fundusa MHB i na taj način zabilježene i sačuvane za budućnost. Snimka će biti postavljena na youtube i FB Muzeja te tako dostupna svima koji u Noći muzeja 1. veljače 2019. nisu u Hvaru i u mogućnosti posjetiti MHB.
18.00 - 21.00
div
Izložba izdavačke djelatnosti MHB
Izložba izdanja „Muzeja hvarske baštine“ uz prodaju po prigodnim cijenama.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej hvarske baštine