Sažetak programa u Noći muzeja

1. Online izložba: "Glamour portreti 50-ih kroz objektiv Katarine Benčić"

Na izložbi će biti prikazani portreti Hvarana iz pedesetih godina prošlog stoljeća koje je izradila Katarina Benčić. Ona i njezin suprug vodili su u Hvaru foto studio od 30tih do 60tih godina 20. st. i zabilježili su sve važne događaje i ljude Hvara iz tog perioda. Gledajući galeriju likova na ovoj izložbi, sama nam se nameće asocijacija na fotografije iz zlatnog doba Hollywooda i njihov glamour.

2. "Muzealci za muzealce":

Online prodajna izložba, humanitarna akcija 3 muzeja otoka Hvara, kojom se prikupljaju sredstava za kolegu iz potresom stradalog područja

Program

18.00 - 00.00
div
"Glamour portreti 50-ih kroz objektiv Katarine Benčić", online izložba
Na izložbi će biti prikazani portreti Hvarana iz 50ih godina prošlog stoljeća koje je izradila Katarina Benčić. Ona i njezin suprug vodili su u Hvaru foto studio od 30tih do 60tih godina 20. st. i zabilježili su sve važne događaje i ljude Hvara iz tog perioda. Gledajući galeriju likova na ovoj izložbi, sama nam se nameće asocijacija na fotografije iz zlatnog doba Hollywooda i njihov glamour.
18.00 - 00.00
div
"Muzealci za muzealce", online prodajna izložba
Za ovogodišnju Noć muzeja tri hvarska muzeja (Stari Grad, Jelsa i Hvar) organiziraju humanitarnu akciju temeljem apela HMD-a. Cilj akcije je prikupljanje sredstava za kolegu iz potresom pogođenog područja. Akcija se organizira kao online prodajna izložba, odnosno prodaja publikacija na platformi Facebook, gdje će biti objavljeni svi detalji aukcije/prodaje.

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej hvarske baštine