Sažetak programa u Noći muzeja

U sklopu 16. DIGITALNE NOĆ MUZEJA u petak 29.01. 2021. godine Muzej grada Splita je pripremio dva virtulana programa i to:

- IZLOŽBA „FRAGMENTI CARSKE PALAČE U SPLITU“ – virtualni prikaz izložbe

- IZLOŽBA „MLETAČKI KAŠTEL U SPLITU“ – virtualni prikaz izložbe

Tijekom ove Digitalne noći muzeja ove kao i druge programe možete pratiti na našim facebook i web stranicama kao i na stranicama Noći muzeja 2021. Hrvatskog muzejskog Društva.

Program

00.00 - 00.00
div
IZLOŽBA „FRAGMENTI CARSKE PALAČE U SPLITU“ – virtualni prikaz izložbe
Izložba Fragmenti carske palače u Splitu je prva izložba Muzeja grada Splita u Podrumima Dioklecijanove palače o kamenoj građi , a tiče se antičkog dijela grada i ima veliku važnost za grad Split. Organizator izložbe je Muzej grada Splita i ravnateljica Branka Brekalo. Autorica izložbe je kustosica Vedrana Supan. Više o izložbi možete pogledati na našim društvenim mrežama i web stranicama.
00.00 - 00.00
div
IZLOŽBA „MLETAČKI KAŠTEL U SPLITU“ – virtualni prikaz izložbe
Na izložbi Mletački kaštel u Splitu posjetiteljima se otkriva povijest jednog od najmarkantnijih građevinskih ostvarenja iz razdoblja Mletačke Republike uz predstavljanje arheoloških nalaza pronađenih 2012. godine tijekom arheoloških istraživanja Velike kule, najbolje sačuvanog dijela kaštela. Više o izložbi možete pogledati na našim društvenim mrežama i web stranicama.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej grada Splita