Sažetak programa u Noći muzeja

Više lokacija: Tri etaže Muzeja Grada Rovinja-Rovigno, Gradska palača, Centro di ricerche storiche di Rovigno (Centar za povijesna istraživanja Rovinj), Multimedijalni centar Pučkog otvorenog učilišta Rovinj-Rovigno, Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, a dok Ekomuzej Batana priprema stalni postav, batane su na Malom molu spremne za noćnu đir pod feralom
Izložbe, predstavljanja, predstave, zabava, okrepa i prijatelji muzeja koji otvaraju vrata našim gostima.

Program

18.00 - 19.00
div
GRADSKA PALAČ - MUNICIPIO, Otvaranje manifestacije i predstavljanje restauracije i deplijana „Rovinj, Balbijev luk / Rovigno, Arco dei Balbi“
Inaugurazione dell’evento e presentazione del restauro con depliant "Rovinj, Balbijev luk / Rovigno, Arco dei Balbi" Trg / Piazza Matteotti 2 Sudjeluju / Partecipano: Tajana Pleše i/e Ivan Jergić, Hrvatski restauratorski zavod / Istituto croato per il restauro i/e Marino Budicin, Grad Rovinj-Rovigno / Città di Rovinj-Rovigno
18.00 - 00.00
div
Izložba - Mostra „Otisci utisaka - Impressioni impresse“
Muzej Grada Rovinja-Rovigno - Museo della Città di Rovinj-Rovigno, prizemlje - pianterreno, Trg m. Tita / Piazza m. Tito 11
18.00 - 00.00
div
CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROVIGNO - CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ
Visita libera con presenza di operatori addetti ad accogliere e informare i visitatori - Slobodni obilazak uz djelatnike koji ugošćuju i informiraju posjetitelje Accompagnamento musicale alla chitarra acustica e al mandolino / Glazbena pratnja na akustičnoj gitari i mandolini: Alessio Giuricin i/e Giuseppe Bartoli Trg Matteotti / Piazza Matteotti 13
19.00 - 21.00
div
EKOMUZEJ BATANA - ECOMUSEO BATANA Đir u batani s feralon - Giro in batana con feral
Mali mol / Molo Piccolo
19.00 - 19.30
div
Predstava za djecu / Spettacolo per ragazzi Jens Sigsgaard „Pale sam na svijetu“ / "Paolo solo al mondo", Teodor Tiani, Teatar Naranča
Muzej Grada Rovinja-Rovigno - Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 1. kat - 1° piano, Trg m. Tita / Piazza m. Tito 11
19.30 - 00.00
div
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ - UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DI FUOCO ROVIGNO Predstavljanje projekta „Čuvari (ne)reda“ i restaurirane svečane kacige rovinjskih vatrogasaca i gradskih čuvara s početka 20. stoljeća
Presentazione del progetto "I custodi del (dis)ordine" e del restauro dell'elmo cerimoniale dei vigili del fuoco e della guardia civica rovignese di inizio Novecento Obilazak muzejske zbirke uz stručno vodstvo vatrogasaca i glazbeni intermezzo na harmonici Visita della collezione museale con guida esperta dei vigili del fuoco e con intermezzo musicale alla fisarmonica Istarska/Via dell'Istria 13a
20.30 - 00.00
div
Izložba na eks „NAR je naš identitet“ / Mostra di botto " IL MELOGRANO è la nostra identità"
Muzej Grada Rovinja-Rovigno - Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 1. kat - 1° piano, Trg m. Tita / Piazza m. Tito 11 Uz nas sudjeluju i / Oltre a noi partecipano: Anselmo Tumpić, Studio Tumpić / Prenc i/e Argeo Curto
20.30 - 00.00
div
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ROVINJ - UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA ROVIGNO Izložba / Mostra „In between“
MMC, Trg brodogradilišta / Piazza degli Squeri 5
21.00 - 21.40
div
Tajni život palače Califfi, predstavljanje rezultata restauratorskih istraživanja La vita segreta di palazzo Califfi, presentazione delle ricerche di restauro
Sudjeluje / Partecipa: Petar Puhmajer, Hrvatski restauratorski zavod / Istituto croato di restauro Srednjovjekovna kula Turnina - istraživanja i perspektive Torre medievale di Monte della Torre - ricerche e prospettive Sudjeluje / Partecipa: Josip Višnjić, Hrvatski restauratorski zavod / Istituto croato di restauro Muzej Grada Rovinja-Rovigno - Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 2. kat-2° piano
22.00 - 00.00
div
Koncert / Concerto THELINK20
Muzej Grada Rovinja-Rovigno - Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 1. kat - 1° piano, Trg m. Tita / Piazza m. Tito 11
18.00 - 00.00
div
Druženje uz kuhano vino i čaj / Momento conviviale con vin brulè e thè
-

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Grada Rovinja | Museo della Città di Rovigno