Sažetak programa u Noći muzeja

Izložba je organizirana u suradnji Muzeja Cvelferije i udruge "Čuvarice" Drenovci. Glazbeno-folklorni program će upotpuniti KUD-"Ogranak Seljačke Sloge" Drenovci (školski uzrast), TS "Pravi put" Drenovci, crkveni zbor Župe Drenovci i crkveni zbor Župe Soljani . Predavanje o povijesti crkvene opstojnosti na području Cvelferije (Mr. sc. Vera Erl, vlč. Ivan Jurić, Andrija Matić, dipl. ing., vlč. Željko Šimić, Ivan Ćosić Bukvin, Luka Maroševac). U sklopu večeri poezije će nastupiti Mladen Piljak, Ivan Marinkić, Majda Filipović i Marija Komesarović.

Program

18.00 - 01.00
div
Obilježavanje 300 godina kontinuirane crkvene djelatnosti na području Cvelferije
18:00-01:00 Razgledavanje izložbe 18:00-18.25 Izvedba KUD-a "Ogranak Seljačke Sloge" Drenovci 18:30-20:10 Predavanje o povijesti crkvene opstojnosti na području Cvelferije 20: 15-20.25 Prikazivanje filma o Drenovcima i Račinovcima 20:30 Otvorenje izložbe "Obilježavanje 300 godina kontinuirane crkvene djelatnosti na području Cvelferije" 21:00-21:40 Pjesnički program 21:45-01:00 Glazbeni program

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Cvelferije