Sažetak programa u Noći muzeja

U ovogodišnju manifestaciju "Noć muzeja" Muzej Cvelferije uključit će se sa izložbom "Ponjave iz Cvelferije" koju Muzej organizira u suradnji s udrugom "Čuvarice" iz Drenovaca i pojedincima s područja Cvelferije. Uz izložbu folklorni program će izvesti dječje skupine KUD-a "Đenka" iz Đurića i KUD-a "Sloga" iz Račinovaca te glazbeni program ženska pjevačka skupina "Jule" koja djeluje pri KUD- "Ogranak seljačke sloge" iz Drenovaca i tamburaši KUD-a "Sava" iz Rajevog Sela.

Program

20.00 - 01.00
div
"Ponjave iz Cvelferije"
Izložbu "Ponjave iz Cvelferije" Muzej Cvelferije organizira u suradnji s udrugom "Čuvarice" iz Drenovaca i pojedincima s područja Cvelferije. Uz izložbu program će izvesti dječje skupine KUD-a "Đenka" iz Đurića i KUD-a "Sloga" iz Račinovaca te ženska pjevačka skupina "Jule" koja djeluje pri KUD-u "Ogranak seljačke sloge" iz Drenovaca.
21.00 - 01.00
div
Druženje uz tamburaše KUD-a "Sava" iz Rajevog Sela
Druženje uz tamburaše KUD-a "Sava" iz Rajevog Sela

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Cvelferije