Sažetak programa u Noći muzeja

Kroz stoljeća, Međimurjem su harale epidemije koje su zahvatile i Prelog. Vrlo veliki broj stanovnika Međimurja u drugoj polovici 19. stoljeća i prvoj polovici 20. stoljeća bilo je zaraženo trahomom, očnom bolesti. Slijedom toga u Prelogu je 1894. godine otvorena Očna bolnica za trahom koja je radila do 1963. godine. Kroz izložbu o Očnoj bolnici za trahom može se pratiti osnivanje, rad i sudbina bolnice.
U digitalnom obliku, kao i u stalnom postavu, Muzej Croata insulanus predstavlja izložbu međimurskih slikara, Vladimira Meglića, Franje Ružmana, Željka Kipke, Mladena Palića, Franje Mustača i Pavla Ružman iz privatne kolekcije „Pohižek“.
Izložbe će biti dostupne na sljedećim web stranicama: www.muzej-croata-insulanus.hr i www.prelog.hr.

Program

18.00 - 19.00
div
Izložba "Očna bolnica za trahom"
Kroz stoljeća, Međimurjem su harale epidemije koje su zahvatile i Prelog. Vrlo veliki broj stanovnika Međimurja u drugoj polovici 19. stoljeća i prvoj polovici 20. stoljeća bilo je zaraženo trahomom, očnom bolesti. Kroz izložbu posvećenu Očnoj bolnici za trahom u Prelogu može se pratiti osnivanje, rad i sudbina bolnice.
18.00 - 19.00
div
Izložba međimurskih slikara
U digitalnom obliku, Muzej Croata insulanus predstavlja izložbu međimurskih slikara, Vladimira Meglića, Franje Ružmana, Željka Kipke, Mladena Palića, Franje Mustača i Pavla Ružman iz privatne kolekcije „Pohižek“. Autore okuplja izniman lokalni i regionalni značaj, dok su stilski i tematski veoma različiti, što daje posebnu zanimljivost ovoj izložbi.

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej Croata insulanus Grada Preloga