Sažetak programa u Noći muzeja

Virtualna gostujuća izložba u Muzeju bl. Alojzija Stepinca: Božićni motivi Grafičke zbirke J. W. Valvazora

Program

18.00 - 23.59
div
Izložba
Virtualna gostujuća izložba u Muzeju bl. Alojzija Stepinca: Božićni motivi Grafičke zbirke J. W. Valvazora

Sadržaj i oblikovanje programa: Muzej bl. Alojzija Stepinca