Sažetak programa u Noći muzeja

U vremenu preopterećenosti informacijama, privlačenje publike nije lak zadatak pa se sve veća pozornost pridaje atraktivnoj prezentaciji baštine upotrebom digitalne tehnologije i različitih inovacija. Kvaliteta više nije dovoljna, proizvod je potrebno dobro „upakirati“ i izreklamirati. Tema Noći muzeja je pakiranje. Od prvih posuda namijenjenih čuvanju i prenošenju dobara pa do USB-memorije za pohranu informacija, ambalaža je neizostavni dio svakodnevice. Uz praktičnu primjenu, ambalaža danas ima i estetsko-psihološku funkciju: radije posežemo za vizualno privlačnim nego za skromno upakiranim proizvodom. Na izložbi, u kojoj sudjeluje i lokalno stanovništvo donošenjem vlastitih predmeta, bit će prikazan razvoj ambalaže od početaka do danas.

Program

18.00 - 00.00
div
Lošinjski muzej - nije etiketa, samo kvaliteta!
Na izložbi, u kojoj sudjeluje i lokalno stanovništvo donošenjem vlastitih predmeta, bit će prikazan razvoj ambalaže od početaka do danas. U današnjem vremenu privlačenje publike u muzeje nije lak zadatak pa se sve veća pozornost pridaje atraktivnoj prezentaciji baštine upotrebom digitalne tehnologije i različitih inovacija. Kvaliteta više nije dovoljna, proizvod je potrebno dobro „upakirati".

Sadržaj i oblikovanje programa: Lošinjski muzej