Sažetak programa u Noći muzeja

- Izložba fotografija, Leptiri iz nove perspektive, u organizaciji JU Priroda Šibensko - kninske županije i Kninskog muzeja, mr.sc. Katarina Gugo voditeljice Arheološkog odjela

- Izložba iz fundusa galerijske zbirke, autora Sergija Mihića, Ivana Miklulić Sarić, voditeljice Galerijskog odjela.

- Predavanje , Knjiga dojmova stalnog postava Domovinskog rata Oluja 95, Goran Mrnjavac, voditelja Povijesnog odjela.

Program

19.30 - 20.00
div
Izložba fotografija, Leptiri iz nove perspektive, u organizaciji JU Priroda Šibensko - kninske županije i Kninskog muzeja, uz stručno tumačenje mr.sc. Katarine Gugo voditeljice Arheološkog odjela
Izložba fotografija „Leptiri iz nove perspektive“ prezentira raznolikosti danjih leptira, daje pregled najrjeđih i najzanimljivijih vrsta zabilježenih noću tijekom istraživanja u sklopu realizacije projekta „Pregled stanja danjih leptira na području ekološke mreže Natura 2000 sjeveroistočnog dijela Šibensko - kninske županije.
20.00 - 20.15
div
Izložba, Panopticum autora Sergija Mihića
Panopticum, grafička mapa sa 33 lista, dio je fundusa likovne zbirke Galerijskog odjela Kninskog muzeja. Mapa se sastoji od 3 dijela pod nazivima: Bazen, Teatar i Krug, a rađena je u tehnici linoreza.
20.15 - 20.30
div
Prezentacija , Knjiga dojmova stalnog postava Domovinskog rata Oluja 95
Predavanje

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Kninski muzej