Sažetak programa u Noći muzeja

Hrvatski pomorski muzej Split i Muzej Grada Crikvenice priredili su 2019. godine u Crikvenici, a potom 2020. godine u Splitu izložbu "Prva na Jadranu". Povod izložbe bila je 60-a obljetnica uspostave prve trajektne linije na Jadranu koja je 12. travnja 1959. povezala Šilo na otoku Krku i Crikvenicu. Prvi trajekt na Jadranu, legendarna Bodulka, pokrenula je pravu revoluciju u pomorskom putničkom prometu na našoj obali. Izložbu će u Noći muzeja video prilogom predstaviti njezini autori i kazivači, otočani, koji će svojim pričama i svjedočenjima oživjeti sjećanja na dane kada je trajekt bio njihova glavna veza sa svijetom.

Program

12.00 - 22.00
div
Video prilog o izložbi „Prva na Jadranu“
Kratkim video prilogom predstavlja se izložba "Prva na Jadranu" nastala u suradnji Muzeja Grada Crikvenice i Hrvatskog pomorskog muzeja Split. O izložbi govore autori Tea Rosić i Ljubomir Radić i kazivači koji su svojim sjećanjima i pričama dali osoban doprinos ovoj izložbi. Trajekt Bodulka ostavio je svoj trag u razvoju pomorskog prometa kao prvi trajekt na hrvatskoj obali Jadrana.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Hrvatski pomorski muzej Split