Sažetak programa u Noći muzeja

Hrvatski pomorski muzej Split u Noći muzeja 2020. godine pridružiti će se obilježavanju 200 godina djelovanja Arheološkog muzeja u Splitu. Posjetitelji će imati prigodu vidjeti nedavno otvorenu izložbu prikaza Splitske luke na povijesnim vedutama iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja i Arheološkog muzeja, a kojom se ujedno obilježava i 40 godina od upisa povijesne jezgre Splita na Listu svjetske baštine. Pored spomenute izložbe moći će se razgledati makete Željka Skomeršića i diorame Nenada Bojmića predstavljene na izložbi Otok, porat, brod. Ujedno Muzej će u Noći muzeja gostovati u područnoj zbirci Arheološkog muzeja na Visu izložbom Francuska i njeni mediteranski tragovi u HPMS-u. Muzejske publikacije će se moći kupiti uz popust od 50%.

Program

18.00 - 01.00
div
Splitska luka i povijesna jezgra grada na prikazima do polovice XIX. stoljeća iz Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Arheološkog muzeja u Splitu
Izložbom prikaza luke i povijesne jezgre Splita, Hrvatski pomorski muzej Split i Arheološki muzej u Splitu obilježavaju 40. obljetnicu upisa povijesne jezgre s Dioklecijanovom palačom u Registar svjetske kulturne baštine. Ujedno prigoda je to za obilježavanje 200 godina djelovanja Arheološkog muzeja Splitu. Izložbu prati bogato ilustrirani katalog. Autori izložbe su Arsen Duplančić i Danka Radić.
18.00 - 01.00
div
Otok, porat, brod
Izložba "Otok, porat, brod" javnosti predstavlja makete brodova i diorame dvaju vrhunskih maketara, Željka Skomeršića i Nenada Bojmića. Izložba je upotpunjena koloriranim nacrtima brodova, a prati je bogato ilustrirani katalog. Autor izložbe je Ljubomir Radić.
18.00 - 01.00
div
Prigodna prodaja muzejskih publikacija
Sve muzejske publikacije će biti na prodaji po cijenama sniženima za 50 %.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: HRVATSKI POMORSKI MUZEJ SPLIT