Sažetak programa u Noći muzeja

Posjetitelji će moći razgledati stalni postav, s remek-djelima klasika hrvatske naivne umjetnosti.
U prostoru će biti razmješteni interaktivni tableti. Na njima će posjetitelji dobiti više informacija o klasicima naivne umjetnosti i njihovim djelima. S pomoću edukativne multimedijalne prezentacije aplicirane na tabletima omogućit će se pregledavanje, upoznavanje i istraživanje naive i u virtualnom prostoru.
U 13 sati Muzej će otvoriti izložbu slikara Stjepana Ivanca, uvaženog predstavnika Hlebinske škole i hrvatske naive, jednog od posljednjih velikih virtuoza na staklu.
Od 18 do 22 sata slikar Stjepan Ivanec posjetiteljima će demonstrirati tehniku slikanja na staklu.
Prigodna prodaja muzejskih publikacija i suvenira.

Program

18.00 - 22.00
div
Stalni postav Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti
Posjetitelji će moći razgledati stalni postav, s remek-djelima klasika hrvatske naivne umjetnosti: Ivana Generalića, Mirka Viriusa, Petra Smajića, Ivana Rabuzina, Emerika Feješa, Matije Skurjenija, Dragana Gažija, Martina Mehkeka, Ivana Večenaja, Mije Kovačića, Ivana Lackovića, Slavka Stolnika i drugih.
18.00 - 22.00
div
Edukativna multimedijalna prezentacija
U povodu ovogodišnje teme Noći muzeja, Muzeji – inovacije i digitalna budućnost, u prostoru će biti razmješteni interaktivni tableti. Na njima će posjetitelji dobiti više informacija o klasicima naivne umjetnosti i njihovim djelima. S pomoću edukativne multimedijalne prezentacije aplicirane na tabletima omogućit će se pregledavanje, upoznavanje i istraživanje naive i u virtualnom prostoru.
18.00 - 22.00
div
Izložba slikara Stjepana Ivanca
U 13 sati Muzej će otvoriti komornu i kritičku prigodnu izložbu slikara Stjepana Ivanca (rođenog 1953. u Kladarama), uvaženog predstavnika Hlebinske škole i hrvatske naive, jednog od posljednjih velikih virtuoza na staklu. Izložba se sastoji od slika na staklu i crteža koji će biti izloženi u izdvojenoj dvorani.
18.00 - 22.00
div
Demonstracija tehnike slikanja na staklu
Od 18 do 22 sata slikar Stjepan Ivanec posjetiteljima će demonstrirati tehniku slikanja na staklu. Tehnika slikanja na staklu, odnosno na poleđini stakla, jedno je od najtipičnijih obilježja slikara Hlebinske škole. Slikar najprije radi crtež, skicu, na papiru, a potom preko njega položi komad stakla na kojem slika u fazama.

Sadržaj i oblikovanje programa: Hrvatski muzej naivne umjetnosti