Sažetak programa u Noći muzeja

Noć muzeja 2021. godine u Gradskom muzeju Vukovar održat će se u uvjetima prilagođenim postojećoj situaciji u Hrvatskoj i svijetu pod nazivom KULTURA SPASA.
GMV sudjeluje u manifestaciji NM od 2008. godine. Ovogodišnja NM imat će virtualne elemente sa nekoliko fizičkih koji će pratiti epidemiološke mjere i situaciju te se pridržavati istih. U Galeriji Oranžeriji GMV otvorit će se izložba fotografija elementarnih nepogoda koje je dokumentirao Zvonimir Tanocki sa video projekcijom na otvorenome (fasada dvorca Eltz). Dio vukovarske NM bit će i gradsko klizalište koje se nalazi u Perivoju dvorca Eltz. GMV će i ovaj put pokazati kako se to živi i radi u uvjetima koji nisu uobičajeni obzirom na blisku prošlost ovoga dijela Hrvatske.

Program

19.00 - 01.00
div
izložba fotografija - Zvonimir Tanocki
FOTOSINTEZA retrospektivna izložba Zvonimira Tanockog Iz bogatog fundusa ovog talentiranog vinkovačkog fotografa i kroničara bit će izdvojeni ciklusi kao što su portreti radnika, aktovi, pejzaži te niz ostvarenja u eksperimentalnoj fotografiji. Poseban segment na ovoj izložbi bit će pp prezentacija: katastrofalna poplava u Posavini 2014. godine i razorni potres u Banovini 2020.-2021. godine
18.00 - 01.00
div
Gradsko klizalište Vukovar
Gradsko klizalište Vukovar nalazi se u Perivoju dvorca Eltz i dio je naše zimske ponude u vidu igraonica i razonode unutar muzejskih prostora. Klizalište označava muzejsko suradnju sa Turističkom zajednicom Vukovar koja je uvijek prisutna kroz godine.
18.00 - 01.00
div
VIRTUALNE ŠETNJE POSTAVIMA GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR
VIRTUALNA ŠETNJA KROZ STALNI POSTAV VIRTUALNA ŠETNJA KROZ ZBIRKU BAUER VIRTUALNA ŠETNJA KROZ ZBIRKU DONACIJA HRVATSKIH I EUROPSKIH UMETNIKA MREŽNI KATALOG ZBIRKE DONACIJA HRVATSKIH I EUROPSKIH UMJETNIKA KRONOLOGIJA STOTINE IZLOŽBI, KONCERATA I MANIFESTACIJA
18.00 - 01.00
div
VIDEO I PP PREZENTACIJE– perivoj dvorca Eltz
MUZEJI ISTOČNE HRVATSKE U AKCIJI SPAŠAVANJA KULTURNE BAŠTINE POGOĐENE POPLAVOM U POSAVINI 2014. g - Poplava u Posavini imala je razorne posljedice na kulturnu baštinu. Gradski muzej Vukovar i muzealci udruženi u Muzejsku udrugu istočne Hrvatske zajedničkim snagama radili su na spašavanju poglavito etnografske baštine iz poplavljenih kuća i stvorili temelj za osnivanje Muzeja Cvelferije.
18.00 - 01.00
div
GRADSKI MUZEJ VUKOVAR U KULTURNOJ OBNOVI GRADA VUKOVARA
GRADSKI MUZEJ VUKOVAR U KULTURNOJ OBNOVI GRADA VUKOVARA Stotinama fotografija u PP i video prezentacije prikazat će se tijek obnove Dvorca Eltz te niz manifestacija među kojima Vukovarske adventske svečanosti, Vukovarski festival komorne glazbe, te restauracija muzejske građe i otvaranje stalnih postava Muzeja.
18.00 - 01.00
div
GRADSKI MUZEJ VUKOVAR U OBNOVI KULTURNOG ŽIVOTA VUKOVARA-povratak i obnova nakon katastrofalnog razaranja u Domovinskom ratu 1991.
Gradski muzej Vukovar je nakon progonstva 1991. godine djelovao u Muzeju Mimara u Zagrebu. Povratkom u razrušeni dvorac Eltz 1997. godine započeo je nizom izložbi, koncerata, promocija i manifestacija za Vukovarce povratnike objedinjavajući hrvatsku kulturnu javnost na zajedničkoj obnovi kulturnog života grada Vukovara.

Sadržaj i oblikovanje programa: Gradski muzej Vukovar