Sažetak programa u Noći muzeja

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR

PUTOVIMA OSNIVAČA SLAVONSKIH MUZEJA
muzejskom autobusnom rutom: Osijek – Vukovar – Vučedol – Ilok – Vinkovci - Županja – Osijek

Naš osnivač dr. Antun Bauer – čovjek sa svilenim šalom
Slikanje svilom – izložba Krunoslave Kuljiš
Radionica – Oslikavanje svilom
Od dudovog svilca do svilene kravate – edukativna radionica
Glazbom po putu svile – Josip Paulić, tenor
Obilazak stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar, Zbirke Bauer i Zbirke donacija Muzej Vukovara u progonstvu
After party Quo Vadis

Program

18.00 - 23.00
div
Slikanje svilom – izložba Krunoslave Kuljiš
Izložba autorice Krunoslave Kuljiš - Slikanje svilom
19.00 - 22.00
div
Radionica – Oslikavanje svilom
Radionica autorice izložbe Krunoslave Kuljiš
19.00 - 22.00
div
Od dudovog svilca do svilene kravate – edukativna radionica
Pedagoško edukativna djelatnost u sklopu Noći muzeja 2020.
20.00 - 00.00
div
Glazbom po putu svile – Josip Paulić, tenor
Koncert tenor - klavir.
18.00 - 00.00
div
Obilazak stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar, Zbirke Bauer i Zbirke donacija Muzej Vukovara u progonstvu
Obilazak stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar, Zbirke Bauer i Zbirke donacija Muzej Vukovara u progonstvu

Sadržaj i oblikovanje programa: Gradski muzej Vukovar