Sažetak programa u Noći muzeja

Virtualni svijet Gradskog muzeja Vukovar
Na klizalištu u Perivoju dvorca Eltz bit će otvorena 17. po redu Noć muzeja u kojoj Gradski muzej Vukovar sudjeluje od samih početaka. U svečanosti otvorenja sudjeluju polaznici Škole klizanja koji će na 10 tableta predstaviti 10 tema virtualnog svijeta Gradskog muzeja Vukovar i prenositi ih svim daljim klizačima i njihovim pratiteljima.
19. Meridijan
Na svom putu od Katowica u Poljskoj, preko Budimpešte u Mađarskoj preko Vukovara dalje do Nikšića u Crnoj Gori i Paarla u Južnoafričkoj republici, 19. meridijan siječe se sa 45.21.18 paralelom točno na ulazu u dvorac Eltz i Gradski muzej Vukovar. U sklopu programa bit će obilježeno mjesto i otvorena izložba i video prezentacija.

Program

18.00 - 00.00
div
Virtualni stalni postav GMV
VIRTUALNI SVIJET GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR – Paviljon II- U 17. Noći muzeja, Gradski muzej Vukovar virtualno prezentira svoje stalne postave koji se prostiru na gotovo 3500 metara kvadratnih kao i aktivnosti muzeja na prezentaciji kulturne baštine i kulturnog trenutka Vukovara.
18.00 - 00.00
div
Izložba fotografa, kipara i slikara Stephana Lupina
Izložba fotografija i skulptura poznatog umjetnika Stephana Lupina.
18.00 - 00.00
div
Virtualne šetnje kroz zbirke GMV
VIRTUALNA ŠETNJA KROZ STALNI POSTAV GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR VIRTUALNA ŠETNJA KROZ POSTAV ZBIRKE BAUER VIRTUALNA ŠETNJA KROZ POSTAV ZBIRKE DONACIJA HRVATSKIH I EUROPSKIH UMJETNIKA MUZEJ VUKOVARA U PROGONSTVU MREŽNI KATALOG ZBIRKE DONACIJA HRVATSKIH I EUROPSKIH UMJETNIKA KRONOLOGIJA STOTINE IZLOŽBI, KONCERATA I MANIFESTACIJA

Sadržaj i oblikovanje programa: Gradski muzej Vukovar