Sažetak programa u Noći muzeja

"Pregled obilježavanja Noći muzeja u Gradskom muzeju Senj 2012. - 2020."

Gradski muzej Senj za 16. Noć muzeja pripremio je izložbu fotografija naslova "Pregled obilježavanja Noći muzeja u Gradskom muzeju Senj 2012.-2020." Izložbom se želi širu javnost podsjetiti na bogatu kulturno-povijesnu baštinu koja se čuva u Gradskom muzeju Senj, koja se u proteklih 9 godina aktivno prezentirala i vrednovala te su posjetitelji s njom komunicirali uživo-posjetom, prisutni u prostoru zajedničkoga sjećanja. Pregledom i prisjećanjem na protekle Noći muzeja oživljavamo zajedničku memoriju te ponovno - ovaj put virtualno (www.muzej-senj.hr) - komuniciramo s publikom, stvaramo održivi muzej te potičemo inovativnost održavajući kontakt sa zajednicom.

Program

00.00 - 00.00
div
Pregled obilježavanja Noći muzeja u Gradskom muzeju Senj 2012. - 2020.
Virtualna izložba podsjeća na proteklih osam Noći muzeja održanih u Gradskom muzeju Senj, od 2012. do 2020. godine. Izložbom se želi širu javnost podsjetiti na bogatu kulturno-povijesnu baštinu koja se čuva u Gradskom muzeju Senj, koja se u proteklih 8 godina aktivno prezentirala i vrednovala te su posjetitelji s njom komunicirali uživo-posjetom, prisutni u prostoru zajedničkoga sjećanja.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Gradski muzej Senj