Sažetak programa u Noći muzeja

Gradski muzej Nova Gradiška održat će u povodu Noći muzeja 2020. dvije radionice na temu dviju izložbi koje su postavljene u muzeju - Nikola Tesla čovjek koji je rasvjetlio svijet i Zašto je pčela važnija od čovjeka u suradnji sa školama i Zajednicom tehničke kulture.

Program

21.30 - 23.00
div
Prigodna prezentacija pčelarskih proizvoda
Prigodna prezentacija pčelarskih proizvoda (med, kolači, medica, i sl.)
20.00 - 21.00
div
Stručno vodstvo - Zašto je pčela važnija od čovjeka (gostujuća izložba Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu)
Stručno vodstvo - Zašto je pčela važnija od čovjeka (gostujuća izložba Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu)
19.00 - 20.00
div
Stručno vodstvo - izložba Nikola Tesla (gostujuća izložba Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu i HPM-a u Zagrebu)
Stručno vodstvo - izložba o Nikoli Tesli u suradnji s profesorima srednjih škola (Gimnazija, Elektro-tehnička), gostujuća izložba Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu i HPM-a u Zagrebu
18.00 - 19.00
div
Radio-amaterske komunikacije
U suradnji s Tehničkom zajednicom Nove Gradiške (sekcija radio amateri) prikazat će se način rada komunikacije putem radio valova

Sadržaj i oblikovanje programa: Gradski muzej Nova Gradiška