Sažetak programa u Noći muzeja

U Noći muzeja Gradski muzej Karlovac otvara vrata na svoje 4 lokacije. U Gradskom muzeju Karlovac moći će se razgledati stalni postav, izložba „Prapovijest u rukama“ i sudjelovati na 3 stručna vodstva, dok će se u Muzeju Domovinskog rata Karlovac-Turanj besplatno moći posjetiti stalna izložba „Karlovac 1991.-1995.“. U Galeriji „Vjekoslav Karas“ bit će slobodan ulaz na izložbu „Slike našega kraja“, a organizirana su i čitanja priče Nade Iveljić za predškolce te radionica „Radosni vrbik“ za djecu iznad 6 godina. Na lokaciji Starog grada Dubovca moći će se posjetiti izložba ”Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica” uz koju je organizirano i stručno vodstvo autora.

Program

18.00 - 01.00
div
Gradski muzej Karlovac - Stalni muzejski postav
Stalni postav smješten je na prvom katu zgrade Muzeja, u najstarijoj zgradi u Karlovcu, kuriji koju je 1630-tih dao sagraditi karlovački general Vuk II. Krsto Frankopan. Stalni postav sačinjen je od vrijednih muzejskih predmeta čiji vremenski raspon seže od najstarijih geoloških razdoblja do današnjice. Važna poglavlja hrvatske građanske i vojne povijesti čuvaju se upravo u zbirkama Muzeja.
18.00 - 01.00
div
Gradski muzej Karlovac - izložba "Prapovijest u rukama"
U 18 sati će se otvoriti edukativna izložba „Prapovijest u rukama“. Izložba prikazuje cjelokupni period prapovijesti u Istri kroz rekonstrukcije nastambi i replike predmeta. Autorice izložbe iz Arheološkog muzeja Istre osmislile su izložbu koja se temelji na arheološkim nalazima, ali publici prepričava osnovne životne tematike koja se temelji na arheološkim nalazima, ali prepričava životne teme.
19.00 - 20.00
div
Gradski muzej Karlovac - razgovor s autoricom izložbe "Prapovijest u rukama" i kustosicama Gradskog muzeja Karlovac
Autorica izložbe "Prapovijest u rukama" i kustosice Arheološkog odjela Gradskog muzeja Karlovac publici će izložbu predstaviti kroz razgovor.
20.00 - 21.00
div
Gradski muzej Karlovac - predavanje muzejske savjetnice Sande Kočevar "115 nam je godina tek"
Predavanjem će se podsjetiti javnost na važnost muzeja u trenucima njegovih početka kroz priču o lokalnim muzejskim velikanima zaslužnim za njegovo osnivanje, okolnostima njegova nastanka i prvim muzejskim predmetima, kao i ulozi muzeja koja se kroz godine mijenjala. Muzej je uvijek bio nositelj kulturne obnove, a kakva je njegova uloga danas – odgovara li potrebama i izazovima suvremenog svijeta?
21.00 - 22.00
div
Gradski muzej Karlovac - vodstvo po stalnom postavu
Stručno vodstvo po stalnom muzejskom postavu koje će pružiti neposredniji uvid u prošlost grada Karlovca i okolice sačuvan u predmetima izloženim na stalnoj izložbi.
22.00 - 23.00
div
Gradski muzej Karlovac - tematsko vodstvo „Sat i stanovanje | Karlovački urari 19. stoljeća“
Stručno tematsko vodstvo po stalnom postavu pod naslovom „Sat i stanovanje | Karlovački urari 19. stoljeća“, vode kustos Igor Čulig i muzejska savjetnica Sanda Kočevar.
18.00 - 01.00
div
Muzej Domovinskog rata Karlovac-Turanj
Stalna izložba Karlovac 1991. - 1995. posvećena je životu u gradu Karlovcu i na karlovačkoj bojišnici tijekom Domovinskog rata. Postav suvremenim muzeološkim pristupom prikazuje gospodarske i političke prilike prilikom raspada SFRJ, predstavlja prvu crtu bojišnice, tijek ratnih događanja na karlovačkom području te društvene i kulturne prilike u gradu Karlovcu tijekom rata.
18.00 - 01.00
div
Galerija "Vjekoslav Karas" - izložba "Slike našega kraja"
Izložba predstavlja jedan od mogućih preglednih izbora relevantnih umjetničkih djela s pejzažnom tematskom okosnicom i poticajem u ljepotama karlovačkoga kraja. Za potrebe izložbe naš kraj prostorno je definiran kružnicom polumjera 50 kilometara, u hrvatskim granicama, sa središtem u Karlovcu. Izložene su slike četrdesetero autora od početka 19. do 2. pol. 20. st.; od V. Karasa do J. Vanište.
19.30 - 21.00
div
Galerija "Vjekoslav Karas" - radionica "Radosni vrbik"; uzrast: 6+
Polaznicima će biti usmjerena pažnja na vrbu kao likovni motiv na slikama Lj. Šestića, M. Detonija i A. Krupe s izložbe Slike našega kraja. Od papira će izrađivati vrbine grančice i vjenčiće te ih izložiti u obliku prostorne instalacije Radosni vrbik. Broj polaznika: 15, uzrast : 6+, sudjelovanje besplatno, materijal osiguran, prijava do četvrtka, 30. 1. 2020. na e-mail: antonija.druzak@gmk.hr.
18.30 - 19.00
div
Galerija "Vjekoslav Karas" - priča Nade Iveljić: Vrbine Grančice; uzrast: 4+
Priča Nade Iveljić: Vrbine grančice, priča Nataša Vojnović; uzrast: 4+
19.30 - 20.00
div
Galerija "Vjekoslav Karas" - priča Nade Iveljić: Vrbine Grančice; uzrast: 4+
Priča Nade Iveljić: Vrbine grančice, priča Nataša Vojnović; uzrast: 4+
21.30 - 22.30
div
Galerija "Vjekoslav Karas" - vodstvo po izložbi "Slike našega kraja"
Stručno vodstvo po izložbi "Slike našega kraja", vodi autorica i viša kustosica Antonija Škrtić
23.00 - 00.00
div
Galerija "Vjekoslav Karas" - vodstvo po izložbi "Slike našega kraja"
Stručno vodstvo po izložbi "Slike našega kraja", vodi autorica i viša kustosica Antonija Škrtić
18.00 - 01.00
div
Stari grad Dubovac - stalna izložba Oko Kupe i Korane u Branič kuli
Stalna izložba kroz vertikalu Branič kule muzeografskim pomagalima dočarava povijesna razdoblja do 18. stoljeća.
18.00 - 01.00
div
Stari grad Dubovac - izložba ”Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica”
Izložba obilježava petstotu obljetnicu »Njemačko-rimskoga brevijara« (»Deutsch-römisches Brevier«), kojeg je 1518. godine dao tiskati knez Krsto I. Frankapan sa suprugom Apolonijom Lang. Najraskošnija je ostvarena i sačuvana frankapanska narudžba u tisku, a tiskan je u 400 primjeraka te ga danas posjeduju rijetke knjižnice, među njima i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
19.00 - 20.00
div
Stari grad Dubovac - vodstvo po izložbi ”Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica”
Stručno vodstvo po izložbi ”Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica”, vode autori izložbe
20.30 - 21.30
div
Stari grad Dubovac - vodstvo po izložbi ”Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica”
Stručno vodstvo po izložbi ”Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica”, vode autori izložbe

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Gradski muzej Karlovac