Sažetak programa u Noći muzeja

18-01
Izložba Stećci nekad i danas

18-01
Stalni postav Gliptoteke HAZU: Zbirka sadrenih odljeva stećaka, Zbirka medalja i plaketa

19-20
Stručno vodstvo i radionica uz izložbu Stećci nekad i danas

21-22
Stručno vodstvo i radionica uz izložbu Stećci nekad i danas

Program

18.00 - 01.00
div
Stećci nekad i danas
Izložba Stećci nekad i danas studijskog je karaktera kojom se predstavlja istraživačko, znanstveno i kulturno bavljenje ovom jedinstvenom srednjovjekovnom baštinom. Kroz pomno odabrane lokalitete s područja dalmatinske unutrašnjosti, dubrovačkog područja i južnih dijelova BiH, stećci su na izložbi prikazani kao autentična pojava i originalan fenomen unutar cjelokupnog europskog srednjovjekovlja.
19.00 - 20.00
div
Stručno vodstvo i radionica uz izložbu Stećci nekad i danas
Stručno vodstvo kroz izložbu Stećci nekad i danas nakon kojeg slijedi likovna radionica izrade stećaka. Prijave na: 01/4686050, mgetaldic@hazu.hr
21.00 - 22.00
div
Stručno vodstvo i radionica uz izložbu Stećci nekad i danas
Stručno vodstvo kroz izložbu Stećci nekad i danas nakon kojeg slijedi likovna radionica izrade stećaka. Prijave na: 01/4686050, mgetaldic@hazu.hr
18.00 - 01.00
div
Stalni postav Zbirke sadrenih odljeva stećaka
U stalnom postavu Zbirke sadrenih odljeva stećaka izloženo je 29 eksponata nastalih u razdoblju od 13. do 16. st. Stećci su jedinstveni nadgrobni spomenici monolitnoga karaktera nastali u srednjem vijeku, uglavnom na tlu BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Većina izloženih stećaka potječe je iz jedne od najvećih i najbogatijih nekropola - Radimlja kraj Stoca, BiH.
18.00 - 01.00
div
Stalni postav Zbirke medalja i plaketa
U Zbirci medalja i plaketa nalaze se radovi hrvatskih umjetnika od 19. st. do danas. Izloženi su radovi: H. Ferić, R. Frangeša-Mihanovića, R. Valdeca, I. Kerdića, I. Jegera, R. Spieglera, V. Radauša, A. Janeša, Z. Brkića, D. Mataušića, i mnogih drugih. U postavu je moguće pratiti razvoj hrvatskog medaljerstva i u stilskom i morfološkom pogledu (kovane, lijevane medalje, stajačice i taktile).

Sadržaj i oblikovanje programa: Gliptoteka HAZU