Sažetak programa u Noći muzeja

Zgrada Galerije "Krsto Hegedušić" u Petrinji u potresu je 29.12.2020. godine jako stradala. Većina umjetnina je uspješno evakuirana i premještena na sigurno mjesto. Kako bi galerija i ove godine ipak obilježila Noć muzeja, djelatnici POU Hrvatski dom Petrinja – Galerija „Krsto Hegedušić“ i članovi Savjeta Galerije su iz vlastitih domova posudili umjetnine koje su ostale neoštećene. Kad je najteže kultura opstaje. Obzirom da se Noć muzeja obilježava točno nakon prvih mjesec dana od razornog potresa, izložbu posvećujemo svim stradalim stanovnicima našeg kraja.

Program

18.00 - 22.00
div
Kultura opstaje kada je najteže (djelatnici iz svojih zbirki za galeriju)
Djelatnici POU Hrvatski dom Petrinja – Galerija „Krsto Hegedušić“ su iz vlastitih domova posudili umjetnine koje su ostale neoštećene. Biti će izložena djela Ivana Antolčića, Mate Andrića, Zvonimira Martinovića, Stjepana Culovića, Pavice Pirc, Vedrana Ružića, Josipa Stanića Staniosa, Božidara Škofača, Josipa Generalića i Ane Lipovac.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Galerija Krsto Hegedušić i POU Hrvatski dom Petrinja