Sažetak programa u Noći muzeja

FOTODOKUMENTACIJA OBNOVE PALAČE ŠEĆERANE
Mijena kao neminovni proces evolucije
Ova izložba je niz fotografija koje svjedoče mijenu jednoga industrijskog objekta u instituciju kulture. Radi se o palači Šećerane, tj. o dijelu bivše tvornice Rikard Benčić koji je od njena raspada zjapio prazan i, štoviše, bio ruglo toga dijela grada. Sve faze rada i preuređenja fotografski bilježi Marija Lazanja Dušević, viša kustosica i dokumentaristica muzeja. Prateći svakodnevno i fizičku i duhovnu mijenu povijesnog prostora, Marija je napravila na tisuće fotografija. Na ovoj izložbi ih je samo šezdeset i to je sasvim dovoljno da steknemo osnovni doživljaj ove važne preobrazbe.

Program

18.00 - 19.00
div
Izložba fotografija FOTODOKUMENTACIJA OBNOVE PALAČE ŠEĆERANE
PETAK, 29. 1. 2021. GALERIJA PRINCIPIJ, RIJEKA, POD VOLTUN 4 18:00 - OTVORENJE IZLOŽBE FOTOGRAFIJA OBNOVA PALAČE ŠEĆERANE, MARIJE LAZANJA DUŠEVIĆ
19.00 - 20.00
div
19:00 - VIDEOPROJEKCIJA O PALAČI ŠEĆERANE
VIDEOPROJEKCIJA O PALAČI ŠEĆERANE SNIMLJENO PREDAVANJE ERVINA DUBROVIĆA U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA 19. 4. 2019. Autorica Ingrid Jerković
20.00 - 21.00
div
20:00 - VIDEOPROJEKCIJA O AKTIVNOSTIMA KLUBA U 2020
1. Noć muzeja, Muzejska zbirka fotoopreme i pribora 2. Fotoepekari se 3. Karneval 2020. 4. Fotografkinje 5. Koronavirus 2020. 6. Rijeka u sjećanju, izložba za Dan sv. Vida 7. Jana i Petar Dabac 8. Riječki fotografski četverolist, Doajeni riječke fotografije 9. Vesna Špoljar, Herbarij snova 10. Ja fotografiram život, Imre Sabo 11. Čovjek, Marijo Beganović 12. Ex Tempore 13. Fotopromenada

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Fotoklub Rijeka – Galerija Principij