Sažetak programa u Noći muzeja

Na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Državnog arhiva u Dubrovniku objavit ćemo fotografije iz naših fondova i zbirki s temom feste sv. Vlaha, koja se održava početkom veljače. Državni arhiv u Dubrovniku na ovaj način želi doprinijeti očuvanju feste u kriznim vremenima.
Naziv virtualne izložbe 'Festa svetog Vlaha na fotografijama Državnog arhiva u Dubrovniku'

Program

18.00 - 00.00
div
Virtualna izložba
Izložba će biti predstavljena virtualno na društvenim mrežama Državnog arhiva u Dubrovniku.

Sadržaj i oblikovanje programa: Državni arhiv u Dubrovniku