Sažetak programa u Noći muzeja

Program Noći muzeja u Državnom arhivu u Bjelovaru započeti će otvaranjem vrata posjetiteljima u 19:00 sati.

U 19:30 biti će otvorena izložba ˝Arhiv i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva˝ višeg arhivista Senada Ađulovića.
Nakon toga biti će predstavljena topoteka Bjelovar - digitalna platforma za čuvanje i prezentaciju zavičajne povijesti Bjelovara.
Posjetitelji će moći, po promotivnim cijenama, kupiti izdanja Državnog arhiva u Bjelovaru i knjige otpisane iz Specijalne knjižnice.

Program

19.30 - 22.00
div
Izložba Arhivi i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva
Izložbom ˝Arhivi i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva˝ autor će prikazati projekate transformiranja analognog gradiva u digitalni oblik. Biti će predstavaljeni dijelovi Digitalne zbirke Državnog arhiva u Bjelovaru koja sadrži digitalizirano gradivo fondovau arhivu, ali i digitalnih kopija gradiva koje se čuva u drugim baštinskim ustanovama u Hrvatskoj.
19.30 - 20.00
div
Topoteka Bjelovar
Na otvorenju biti će predstavljena topoteka Bjelovar. To je digitalna platforma putem koje će započeti prikupljanje lokalne povijesti grada Bjelovara na način da zajednica sudjeluje sa svojim prilozima - fotografijama, dokumentima, AV zapisima i tako puni bazu. Svi materijali će biti dostupni na internetu za pregledavanje, bez registracije ili posebnih odobrenja, osim prava na reprodukciju.

Sadržaj i oblikovanje programa: Državni arhiv u Bjelovaru