Sažetak programa u Noći muzeja

Na ovogodišnjoj Noći muzeja, a u skladu sa glavnom temom - Između stvarnog i digitalnog, Udruga Bez granica koja vodi Zavičajni muzej Drenove (djeluje u okviru Društvenog centra Drenova) predstaviti će veliku izložbu na temu "Znameniti Drenovčani - zašto su nam tako važni za povijest našeg kraja".
Izložba će biti hibridnog tipa - fizički u prostoru u posve digitalnom formatu (na multimedijalnoj platformi muzeja), te online putem FB video streama.

Program

18.00 - 22.00
div
"Znameniti Drenovčani - zašto su nam tako važni za povijest našeg kraja"
Multimedijalna izložba i prezentacija o životu i radu znamenitih i za povijest našeg kraja važnih ljudi. Radi se o deset priča o deset sudbina, često tragičnih, a danas pomalo zaboravljenih.
19.00 - 20.00
div
Znameniti Drenovčani - predavanje i razgovor sa našim vrijednim istraživačima i svjedocima vremena
Uvodno predavanje Christiana Grailacha o znamenitim Drenovčanima i razgovor sa nekoliko svjedoka naše bliže prošlosti.

Sadržaj i oblikovanje programa: Društveni centar Drenova – Zavičajni muzej Drenove