Sažetak programa u Noći muzeja

Čuvanje nacionalne materijalne i nematerijalne baštine predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti koju su usvojile suvremene zemlje (UNESCO je već 1972. godine donio Konvenciju o svjetskoj baštini). Vrijednosti baštine označene su kao polazište i u temeljnim dokumentima u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. U Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrijednosti proizlaze „ iz opredijeljenosti hrvatske obrazovne politike za cjeloviti osobni razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj“.

Program

18.00 - 21.00
div
Noć muzeja u Dječjem vrtiću Potjeh
Virtualna izložba likovno-kreativnh radova u odgojno-obrazovnom radu s djecom rane i predškolske dobi putem web stranice Dječjeg vrtića Potjeh Slavonski Brod.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Dječji vrtić Potjeh Slavonski Brod