Sažetak programa u Noći muzeja

Crkve i kapele Cresa 2021.
(drugo, dopunjeno izdanje)
U novom izdanju predstavljeno je 110 crkvica i kapela koje se nalaze na području koje administrativno obuhvaća Grad Cres.
U vodiču se nalaze osnovne informacije o crkvama, fotografije, lokacije, te karta i GPS koordinate koje olakšavaju njihovo traženje na terenu.
Crkvice se nalaze u različitim stanjima očuvanosti. Najstarije datiraju iz 6. stoljeća. Rasute su posvuda po otoku; neke u temeljima, neke ruševne, a neke se nalaze na gotovo nepristupačnim terenima pa savjetujemo oprez.
Sve one koji vole Cres i njegovu baštinu pozivamo da istraže otok. Uvjereni smo da će ih dojmiti ne samo crkvice nego i krajolici u kojima se one nalaze.

Program

08.00 - 16.00
div
Crkve i kapele Cresa 2021
Predstavljanje novog, dopunjenog izdanja knjige "Crkve i kapele Cresa"

Sadržaj i oblikovanje programa: Creski muzej