Sažetak programa u Noći muzeja

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke pridružuje se manifestaciji Noć muzeja 2020. Budući da je
tema ovogodišnje Noći muzeja Velike obljetnice hrvatskih muzeja, i mi smo se usmjerili na našu
godinu postojanja. Ivanina kuća bajke ušla je u sedmu godinu postojanja, a kako je broj 7 značajan
broj u bajkama, tako će naše aktivnosti biti povezane s brojem sedam.

Program

19.00 - 20.15
div
Sedam u životu Ivane Brlić-Mažuranić (izrada lente vremena)
Na edukativnoj radionici će posjetitelji izrađivati Ivaninu lentu vremena
20.30 - 21.15
div
Broj sedam u bajkama
Kostimirani zaposlenici će čitati posjetiteljima bajke, pronalaziti broj 7, poticat će posjetitelje na čitanje.
21.30 - 22.30
div
Sedam patuljaka
Na ovoj kreativnoj radionici će posjetitelji izrađivati sedam patuljaka.
18.30 - 19.30
div
Stručno kostimirano vođenje stalom izložbom
U bajkovitom svijetu Ivanine kuće bajke zaposlenice pružaju uslugu stručnog vođenja u kostimu Ivane Brlić-Mažuranić, Malika Tintilinića i Palunkove žene. Posjetitelje će upoznati sa stalnom izložbom.

Sadržaj i oblikovanje programa: Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke