Sažetak programa u Noći muzeja

Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" organizira izložbu pod nazivom "Bjelobrdska kultura. Arheološko otkriće u Ludbregu".

Program

18.00 - 22.00
div
BJELOBRDSKA KULTURA. ARHEOLOŠKO OTKRIĆE U LUDBREGU
Centar za kulturu i informiranje protekle je godine provodio arheološki nadzor kod cinktora Župne crkve Presvetog Trojstva. Tijekom istraživanja pronađeni su mnogi zanimljivi nalazi koji svjedoče o naseljavanju ovog područja u prošlosti. Neki od njih bit će prezentirani u sklopu ove izložbe. Osim arheoloških nalaza posjetitelji će imati prilike razgledati i fotografije nastale tijekom istraživanja

Sadržaj i oblikovanje programa: Centar za kulturu i informiranje “Dragutin Novak”