Sažetak programa u Noći muzeja

Noć muzeja 2021. - Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići, Hrvatska franjevačka arheološka zbirka sv. Stjepana, Župni ured Gorica-Sovići i Matica hrvatska - Ogranak Grude

Program:
1. Predavanja fra Ante Marića
2. Izložba slika
3. Obilazak muzeja i Stare crkve
4. Prikazivanje dokumentarnog filma (online)

Program

18.00 - 18.30
div
Predavanje fra Ante Marića
Predavanje fra Ante Marića
18.30 - 19.00
div
Otvaranje izložbe slika u galeriji Bratovštine
Otvaranje izložbe slika akademskog slikara Srećka Sliškovića u galeriji Bratovštine
19.00 - 22.00
div
Obilazak muzeja i Strare crkve
Obilazak muzeja Hrvatske franjevačke arheološke zbirke sv. Stjepana Prvomučenika i Stare crkve sv. Stjepana Prvomučenika
19.00 - 22.00
div
Objava dokumentarnog filma o Hrvatskoj franjevačkoj arheološkoj zbirci sv. Stjepana Prvomučenika, Staroj crkvi sv. Stjepana Prvomučenika i arheološkim iskapanjima
Objava dokumentarnog filma o Hrvatskoj franjevačkoj arheološkoj zbirci sv. Stjepana Prvomučenika, Staroj crkvi sv. Stjepana Prvomučenika i arheološkim iskapanjima. U dokumentarnom filmu sudjeluje Fra Ante Marić - ravnatelj zbirke i voditelj arheoloških iskapanja.

Sadržaj i oblikovanje programa: Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići