Sažetak programa u Noći muzeja

Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići; Župni ured Gorica; Hrvatska franjevačka arheološka zbirka „Sv. Stjepan Prvomučenik“ Gorica-Sovići; Matica hrvatska – Ogranak Grude

Predstavljanje monografije Hrvatske franjevačke arheološke zbirke „Sv. Stjepan Prvomučenik“ Gorica
Izložba fotografija arheoloških iskapanja u Gorici
Razgledavanje Hrvatske franjevačke arheološke zbirke „Sv. Stjepan Prvomučenik“ Gorica
Razgledavanje arheoloških iskopina, ranokršćanske bazilike i baptisterija s krsnim zdencem u Staroj crkvi u Gorici

Program

18.00 - 19.00
div
Predstavljanje monografije Hrvatske franjevačke arheološke zbirke „Sv. Stjepan Prvomučenik“ Gorica
Predstavljanje monografije Hrvatske franjevačke arheološke zbirke „Sv. Stjepan Prvomučenik“ Gorica
19.00 - 23.00
div
Izložba fotografija arheoloških iskapanja u Gorici
Izložba fotografija arheoloških iskapanja u Gorici
19.30 - 23.00
div
Razgledavanje Hrvatske franjevačke arheološke zbirke „Sv. Stjepan Prvomučenik“ Gorica
Razgledavanje Hrvatske franjevačke arheološke zbirke „Sv. Stjepan Prvomučenik“ Gorica
19.30 - 23.00
div
Razgledavanje arheoloških iskopina, ranokršćanske bazilike i baptisterija s krsnim zdencem u Staroj crkvi u Gorici
Razgledavanje arheoloških iskopina, ranokršćanske bazilike i baptisterija s krsnim zdencem u Staroj crkvi u Gorici

Sadržaj i oblikovanje programa: Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići