Sažetak programa u Noći muzeja

Zadaće muzeja u uvjetima kriza

Arheološki muzej Zadar u svojoj je dugoj povijesti bio svjedok i sudionik brojnih mijena. Djelovao je i u „vrijeme rušenja i u vrijeme građenja… vrijeme bacanja kamenja i vrijeme sabiranja kamenja… vrijeme čuvanja i vrijeme odbacivanja“.
I još je tu. I ide dalje; ulazi u 189. godinu postojanja s programom čija je realizacija zahtijevala promjene u načinu rada, prilagođavanje novim okolnostima i novim načinima komunikacije.
Pozivamo vas da nam se pridružite u prvoj digitalnoj Noći muzeja. Za Noć muzeja 2021. kreirali smo nove sadržaje, ali i prilagodili postojeće. Vjerujemo da ćemo vam i na ovaj način uspjeti približiti dio baštine o kojoj se skrbimo.

Program

18.00 - 01.00
div
Igrom do znanja / Neven Mazić, Frane Šunić i Jelena Vekić Bašić
Arheološki muzej Zadar ima svoju prvu digitalnu 3D slagalicu! Slagalica je digitalna replika naše drvene didaktičke igračke. Složite slagalicu i otkrijte koju smo igračku, maketu zadarske znamenitosti, prvu digitalizirali.
19.00 - 01.00
div
Bolesti zbog kojih se mijenjao svijet. Epidemije i pandemije kroz povijest / Kornelija A. Giunio
Uz pojašnjenje značenja riječi epidemija i pandemija, ispričat ćemo vam priču o velikim epidemijama i pandemijama tijekom povijesti, od atenske kuge u 5. st. prije Kr. pa sve do pandemije bolesti COVID-19 u 2020. godini.
20.00 - 01.00
div
Vremena krize: komunikacija, zdravlje i potresi u prošlosti / Vladimir Kusik
S pomoću nalaza novca, ali i drugih arheoloških nalaza iz Nina te povijesnih izvora, obradit će se teme iz razdoblja antike i ranog srednjeg vijeka, povezane s događanjima koja su obilježila 2020. godinu: komunikacija na daljinu, zdravlje i potresi. Arheologija i povijest približit će iskustva iz prošlosti koja mogu pomoći u suočavanju s istim izazovima koji su dijelovi današnjice.
21.00 - 01.00
div
Pozivnica za istraživanje: ciborij prokonzula Grgura / Vedran Kundić i Jelena Vekić Bašić
Mnogi spomenici koji su izloženi u stalnom postavu na svom putu do muzeja izgubili su dijelove forme, dekoracije i konteksta. Uz dozu stvaralačke slobode, ali s uporištem u činjenicama, komparacijama i kemijskim analizama, s pomoću multimedijske prezentacije pokušat ćemo srednjovjekovni ciborij prokonzula Grgura vratiti u njegovo izvorno stanje.
22.00 - 01.00
div
Upotreba 3D dokumentacije u promociji kulturne baštine / Tea Katunarić Kirjakov, Eduard Visković i Dušanka Romanović
Fotogrametrija ima vrlo važnu ulogu u dokumentaciji kulturno-povijesnog nasljeđa. Izrada 3D modela podvodnih lokaliteta omogućuje vjeran prikaz stvarnog svijeta pod morem te njihovu primjenu u edukacijske svrhe. Nekoliko primjera takve prezentacije kulturne baštine imamo priliku vidjeti na gostujućoj izložbi „Podvodna arheološka baština otoka Hvara: razvoj i recentna istraživanja“.
23.00 - 01.00
div
Sveti Donat: rotonda Sv. Trojstva u Zadru / Pavuša Vežić
Do vremena kada ponovo budemo mogli uživo uživati u razgledavanju, donosimo vam snimku stručnog vodstva kroz crkvu sv. Donata koje je u organizaciji Arheološkoga muzeja Zadar realizirano 2019. godine.
00.00 - 01.00
div
Priče iz muzeja / Cvita Raspović i Jelena Vekić Bašić
Muzej je prvotno bio dom muza, zaštitnica pjesnika i umjetnosti. Danas se taj pojam odnosi na „zgradu u kojoj se sakupljaju, proučavaju i izlažu povijesni predmeti“. Ali istina je da muze nisu nikada napustile muzej. Godinama su upravo u muzeju pisane brojne priče i pjesme s ciljem da iznova udahnu život predmetima koje muze/ji/ čuvaju.
18.00 - 01.00
div
Mi pitamo, a vi odgovarate / Odjel za marketing i odnose s javnošću
Igrajte se s nama u prvoj digitalnoj Noći muzeja. Pažljivo slušajte naše priče jer u njima se skrivaju odgovori na pitanja koja ćemo vam postaviti. Svi oni koji budu pažljivo slušali priče te brzo i točno odgovarali na postavljena pitanja, mogu osvojiti brojne vrijedne nagrade.

Sadržaj i oblikovanje programa: Arheološki muzej Zadar