Sažetak programa u Noći muzeja

Izložba radova iz Fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova ALU

Otvorene grafičke radionice za primijenjenu grafiku, duboki tisak, sitotisak i litografiju

Izložba radova studenata Grafičkog odsjeka

Otvorene radionice Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina

Modeliranje portreta i figure u kiparskim klasama

Otvorene radionice kamena i drva

Portretiranje posjetitelja

Prezentacija crtanja prema modelu

Otvorene klase na Kiparskom i Slikarskom odsjeku

Projekcija animiranih filmova Odsjeka za animirani film i nove medije

Semestralna izložba Odsjeka za animirani film i nove medije

Mali maraton crtanja

Izložba "Slikomon - keativne derivacije"

Otvorena vrata radionice „Pjesme za antropocen #4“ u Galeriji Šira

Program

18.00 - 00.00
div
Izložba radova iz Fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova ALU u gALUriji
U gALUriji Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu biti će izloženi umjetnički radovi koji se čuvaju u Fundusu umjetnina i zbirci studentskih radova ALU, koji su nekad služili kao predlošci u nastavi: Miroslav Kraljević, Ivan Benković, Frano Šimunović i Josip Račić; kao i istaknutih profesora i studenata ALU od Miroslava Šuteja, Ante Kuduza do novijih autora.
18.00 - 00.00
div
Stručno vodstvo kroz izložbu radova iz Fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova ALU
Stručno vodstvo kroz izložbu radova iz Fundusa umjetnina i zbirke studentskih radova ALU voditi će Ariana Novina, voditeljica Arhiva ALU, Tajana Vrhovec-Škalamera, predavač i Nikola Bojić, asistent.
18.00 - 21.00
div
Otvorena grafička radionica za primijenjenu grafiku
Studenti će posjetiteljima demonstrirati pojedine segmente procesa dizajna knjiga i vizualnih identiteta.
18.00 - 00.00
div
Otvorena radionica za visoki i duboki tisak
U radionici za visoki i duboki tisak održati će se dvije radionice. Studenti Nastavničkog odsjeka prezentirati će posjetiteljima proces otiskivanja tehnika dubokog tiska (bakropis, suha igla, aquatinta), dok će studenti Grafičkog odsjeka demonstrirati proces otiskivanja visokog tiska (drvorezi i linorezi). U sklopu radionice biti će prikazani najbolji studentski radovi iz dubokog i visokog tiska.
18.00 - 00.00
div
Otvorena grafička radionica za sitotisak
U radionici za sitotisak studenti će za posjetitelje demonstrirati proces izrade i otiskivanja tehnike sitotiska.
18.00 - 00.00
div
Otvorena grafička radionica za litografiju
U radionici za litografiju studenti Grafičkog odsjeka demonstrirati će izradu, pripremu i sam proces otiskivanja plošnog tiska. Posjetiteljima će biti prikazana prigodna izložba najboljih studentskih radova u tehnici plošnog tiska od prošle akademske godine.
18.00 - 00.00
div
Izložba radova studenata Grafičkog odsjeka u Galeriji Hodnik
Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Grafike predstaviti će svoje recentne radove u Galeriji Hodnik na ALU.
18.00 - 00.00
div
Otvorene klase Grafičkog odsjeka
Posjetitelji će moći razgledati klase Grafičkog odsjeka gdje se oblikuju budući mladi umjetnici.
18.00 - 21.00
div
Pozlati svog anđela
Interaktivna radionica Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina - posjetitelji će moći isprobati tehnike pozlate na gipsanom odlijevu koji će ponijeti kući. Voditeljica radionice: doc. art. Ana Božičević
18.00 - 23.00
div
Nadoknade u sloju nosioca (platna) štafelajne slike
Studenti će demonstrirati različite nadoknade oštećenja platnenog nosioca slike, korištenjem ljepila, materijala i instrumenata koje restauratori svakodnevno koriste u svom poslu. Voditeljice radionice: red. prof. mr. art. Tamara Ukrainčik i doc.mag.art Barbara Horvat Kavazović
18.00 - 23.00
div
Reintegracija slikanog sloja (retuš /štafelajno– probe za posjetitelje)
Kroz ovu interaktivnu radionicu retuša posjetitelji će se moći okušati u miješanju boja i pokušati što bolje upotpuniti nedostajući dio slike, što je jedan od najzahtjevnijih koraka u konzervatorsko-restauratorskom postupku. Voditeljice radionice: red. prof. mr. art. Tamara Ukrainčik i doc.mag.art Barbara Horvat Kavazović
18.00 - 00.00
div
Izložba „Land Art, Earth Art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen“
Projekcija video dokumentacije Land Art izvedbi nastalih u okolici Ozlja i u dvorcu i Parku skulptura Jakovlje u akad. god. 2019/2020. te fotodokumentacija izložbe Biomimetics: Nature, Space, Art održane u Francuskom paviljonu u Zagrebu povodom suradnje s Kineskom akademijom umjetnosti (Hangzhou). Organizatori: izv. prof. mr. art. Z. Jembrih, izv. prof. art. A. Novoselec, doc. dr. art. I. Blažičko
18.00 - 23.00
div
Jedna faza izrade replike skulpture Bogorodica s Djetetom iz Očure
Diplomant Luka Krešimir Stipić će prema poliesternom odljevu izrađenom prema izvornoj skulpturi na radionici rezbariti u drvu repliku gotičke drvene Bogorodice s Djetetom, te demonstrirati način punktiranja i tehnike rezbarenja, što je dio izrade njegovog diplomskog rada. Voditelji radionice: izv. prof. mag. art. Zvjezdana Jembrih i umj. surad. Zvonimir Obad
18.00 - 22.00
div
Slikarska kuhinja
Studenti će demonstrirati tradicionalne recepte za izradu veziva za različite slikarske tehnike u kojima se koriste namirnice i pribor iz kuhinje. Posjetitelji će moći isprobati pripremu i korištenje tako pripremljenih boja na pripremljenim podlogama i uzorcima. Voditelji radionice: izv. prof. mr. art. Suzana Damiani, as. Ivan Vanja Martinović
18.00 - 23.00
div
Što je ispod prljavštine?
Posjetitelji će moći otkriti oslik sakriven pod prljavštinom. Različitim metodama čišćenja imati će priliku ukloniti nečistoće s minijaturnih replika motiva preuzetih sa hrvatskih srednjovjekovnih zidnih slika, izvedenih na žbuci. Očišćenu sliku moći će ponijeti kući, a posjetitelji koji čišćenjem otkriju logotip ALU, dobiti će simboličnu nagradu. Voditeljica: izv. prof. mr. art. Neva Pološki
18.00 - 23.00
div
Kako „spašavamo“ zidne slike?
Studenti će demonstrirati nekoliko metoda stabilizacije propale žbuke i slikanog sloja primijenom različitih metoda i materijala, na modelima te izvornim antičkim ulomcima zidnih dekoracija. Obnovu estetskog aspekta umjetnine približiti će posjetiteljima izvedbom različitih reintegracijskih tehnika. Voditeljica radionice: izv. prof. mr. art. Neva Pološki
18.00 - 23.00
div
Mi smo OKIRU!
U predvorju velikog ateliera, u kojemu će uz radionice namijenjene publici biti demonstrirane razne djelatnosti OKIRU, nalaziti će se izložba plakata studentskih radova i ostalih aktivnosti Odsjeka te video prezentacija cjelokupne djelatnosti Odsjeka. Organizator/ica: izv. prof. mr. art. Neva Pološki Odabir plakata: izv. prof. mr. art. Neva Pološki
18.00 - 21.00
div
Tajna boja
Demonstracija FORS (Fiber Optics Reflektance Spectroscopy) metode koristeći spektrofotometar. Demonstrirati će se razlika subjektivnog osjeta boje i stvarnog spektra te kako nastaje boja koju vidimo kroz set pripravljenih uzoraka različitih pigmenata i veziva ali iste boje. Voditelji radionice: red. prof. dr. sc. Vladan Desnica, doc. dr. sc Domagoj Šatović, mag. art. Valentina Meštrić
19.00 - 23.00
div
Operacija Scar face
Ispričat ćemo priču o Mihinoj kriminalnoj prošlosti i razloge zbog kojih će promijeniti izgled lica. Avantura koja počinje susretom s nepoznatim skitnicom, do njegovog novog lica i života. Priča o kamenoj baroknoj skulpturi iz Višnjevca kod Pregrade i postupcima koji će rezultirati izradom i vraćanjem rekonstruirane kopije skulpture Sv. Mihovila na Mihino mjesto. Voditelj: izv.prof. Alen Novoselec
18.00 - 00.00
div
Upotreba UV fluorescencije i IR reflektografije pri istraživanju kulturne baštine
Praktične demonstracije korištenja ultraljubičastog i infracrvenog svjetla za uvid u detalje na umjetninama koje pod običnim svjetlom nisu vidljive. Voditelj demonstracije: Mario Braun
18.00 - 00.00
div
Otvorene klase Usmjerenja male plastike i medaljerstva na Kiparskom odsjeku
Klasa Usmjerenja male plastike i medaljerstva će biti otvorena za posjetitelje, te će biti prezentiran rad na 3D printeru.
18.00 - 00.00
div
Otvorene klase Kiparskog odsjeka
Kiparske klase će biti otvorene, a svi posjetitelji će se moći upoznati s metodama i procesima rada na pojedinim studentskim projektima.
18.00 - 00.00
div
Modeliranje portreta i figure u kiparskim klasama
Studenti će modelirati portrete i figure pred posjetiteljima.
18.00 - 00.00
div
Otvorene radionice kamena i drva
Studenti će klesati kamen, odnosno raditi će na svojim nastavom predviđenim projektima. U klesanju će se moći okušati i posjetitelji za koje će biti pripremljen jedan kamen, te student koji će posjetitelje uputiti u osnove klesanja.
18.00 - 00.00
div
Portretiranje posjetitelja
Studenti preddiplomskog studija će portretirati posjetitelje u crtačkim i slikarskim tehnikama.
18.00 - 00.00
div
Prezentacija crtanja prema modelu
Studenti 1. godine preddiplomskog studija će crtati po modelu pred posjetiteljima.
18.00 - 00.00
div
Mali maraton crtanja
Studenti sudjeluju na Malom maratonu crtanja tijekom trajanja manifestacije Noći muzeja. Posjetitelji i djeca im se mogu pridružiti u procesu crtanja i slikanja te komunicirati sa studentima koji im daju sugestije, pokazuju radove i sl. Cijeli prostor funkcionira kao živa galerija kroz koju se posjetitelji mogu prošetati te, osim izloženih radova, vidjeti nastanak novih.
18.00 - 00.00
div
Multimedijalna izložba "Slikomon-kreativne derivacije"
U suradnji s Arhivom za likovne umjetnosti HAZU i ICARUS Hrvatska predstavljamo kroz radove naših studenata i kolega kreativne mogućnosti i odnose originala, arhiviranih faktografija i fenomena kopije, replike, rekonstrukcije s posebnim naglaskom na kreativne interpretacije i varijacije.
18.00 - 00.00
div
Projekcija animiranih filmova Odsjeka za animirani film i nove medije
Posjetiteljima će biti prezentirana projekcija završnih i diplomskih animiranih filmova studenata i studentica Odsjeka za animirani film i nove medije.
18.00 - 00.00
div
Semestralna izložba Odsjeka za animirani film i nove medije
Posjetitelji će moći posjetiti semestralnu izložbu studenata i studentica Odsjeka za animirani film i nove medije.
18.00 - 21.00
div
Otvorena vrata radionice "Pjesme za antropocen #4" u Galeriji Šira, Preradovićeva 13, Zagreb
U galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu - Galeriji Šira (Preradovićeva 13, Zagreb) otvoriti ćemo vrata radionice "Pjesme za antropocen #4" nastale na temu antropocena, geologije i materijala, a koja će se realizirati kroz kolaborativan proces rada voditelja radionice Tina Dožića i polaznika/ica Valentine Butumović, Teute Gatolin, Ivana Jamića, Ive Korenčić i Branimira Štivića.

Galerija

Sadržaj i oblikovanje programa: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu