Zavičajna etnografska zbirka Kornić

SAŽETAK PROGRAMA U NOĆI MUZEJA

Dječje igre Kornića i Vrbnika. Šah u muzeju. Pečenje domaćeg sportskog kruha


Sadržaj i oblikovanje programa: Zavičajna etnografska zbirka Kornić

Zavičajna etnografska zbirka Kornić

Kamenica 16, Kornić

Krk

Primorsko-goranska

18:00 - 21:00h

0915093781

hkd.bradica@gmail.com

66